Sveriges Lärare stämmer staten för diskriminering av gravida

Under pandemin förbjöd flera arbetsgivare gravida lärare att arbeta, med hänvisning till hälsorisker. Den graviditetspenning som sedan betalades ut av Försäkringskassan var alldeles för låg och många medlemmar förlorade tiotusentals kronor.

Under tiden som de berörda medlemmarna var förbjudna att arbeta fick de graviditetspenning från Försäkringskassan. En graviditetspenningen som var (och fortfarande är) mycket lägre än exempelvis sjukpenning. De fick inte heller någon kompletterande ersättning från arbetsgivaren, som annars sker vid sjukskrivning.

Enligt ett EU-direktiv om mödraskydd ska staten se till att gravida som förbjuds att arbeta, ska få behålla lönen eller få annan skälig ersättning. Sveriges Lärare anser att den låga graviditetspenningen bryter mot EU-rätten och är diskriminerande och därför stämmer vi nu den svenska staten.

Sveriges Lärare har i några fall överklagat Försäkringskassans beslut om nivån på graviditetspenningen, och har i förvaltningsdomstol fått rätt i ett fall. Försäkringskassan har överklagat den domen.

Stöd till medlemmar

Sveriges Lärare kan stötta dig som är medlem på några olika sätt, beroende på om du har en offentlig eller privat arbetsgivare och hur länge sedan det var som graviditetspenningen betalades ut. Läs mer om hur du kan få hjälp.

För dig som är förtroendevald

Mer fördjupad information finns att läsa i Portalen.

Mer läsning

Vi Lärare: Facket stämmer staten för diskriminering av gravida
P4 StockholmGravida läraren Simone fick inte jobba – nu stäms staten

Pressmeddelande: Sveriges Lärare stämmer staten för diskriminering av gravida

Frågor & svar