Verksamhetsplan 2024

Sveriges Lärare har tagit beslut om följande verksamhetsplan med fokusområden för 2024.

Med kraft och kunskap bildar vi Sverige

Sveriges största akademikerförbund, Sveriges Lärare, bildades den 1 januari 2023 för att samla lärarprofessionen. Sveriges Lärare är och behöver vara en tydlig röst i debatten och i påverkansarbetet lokalt och nationellt för ökad medlemsnytta. Genom att samla alla lärare och studie- och yrkesvägledare i ett förbund stärker vi vårt förhandlingsläge.

Etableringen av Sveriges Lärare är inne i sin slutfas då de sista övergångsreglerna upphör i samband med Sveriges Lärares första kongress som genomförs i maj 2024.  Verksamhetsplanen tillsammans med förbundets beslutade politik utgör riktning för kommande år.

Förbundets långsiktiga mål är att bli den viktigaste agendasättaren för ett starkt kunskapssamhälle och en utvecklande, hållbar och stolt lärarprofession. Vägen dit går genom en hög organisationsgrad och facklig närvaro på arbetsplatsen.  

I en värld där demokratiska värden ifrågasätts är utbildning den kraft som tar samhället framåt. Sveriges Lärare behöver fortsätta kraftsamla och prioritera den gemensamma verksamheten i förbundet. Med kraft och kunskap bildar vi Sverige. 

Fokusområden nationell nivå

Sveriges Lärare har som målsättning på nationell nivå att:

 • verka för en uppvärdering av medlemmarnas löner och att det ska finnas en löneutveckling för medlemmarna genom hela yrkeslivet
 • verka för en hållbar arbetsmiljö och värna våra medlemmars kärnuppdrag
 • verka för ett resurstillskott till skolväsendet nationellt och lokalt
 • rekrytera fler medlemmar och genom detta skapa ökad facklig styrka
 • skapa förutsättningar för ombud på varje arbetsplats
 • verka för ett nationellt professionsprogram, med hög kvalitet till form och innehåll, för lärare införs 

Fokusområden lokal nivå

Sveriges Lärare har som målsättning på lokal nivå att:

 • anpassat till den lokala verksamheten verka för att realisera de nationella målen
 • sätta mål och verka för lokala fackliga framgångar som förbättrar medlemmarnas och varje medlemsgrupps vardagssituation på varje arbetsplats
 • verka för att det finns ombud på varje arbetsplats
 • rekrytera fler medlemmar och genom det skapa ökad facklig styrka
 • gemensamt med andra föreningar ansvara för verksamheten inom distrikten
Frågor & svar