Vem kan bli medlem hos oss?

Är du lärare eller studie- och yrkesvägledare, eller studerar för att bli något av det? Då är du välkommen att bli medlem!

Vi har tre olika former av medlemskap: yrkesverksam, student och pensionär.

För att beviljas medlemskap i Sveriges Lärare ska du antingen:

 • Vara behörig och legitimerad för ditt uppdrag. Du som inte omfattas av legitimationskrav ska vara behörig med adekvat akademisk utbildning eller ha den formella behörighet som läraruppdraget kräver.
 • Studera till något av de yrken som Sveriges Lärare ansluter eller vara behörig och legitimerad för uppdrag enligt ovan och ha gått i pension.

Här kan du läsa mer om våra inträdeskriterier.

Våra inträdeskriterier

Du kan bli medlem om du har lärarexamen (svensk eller utländsk) i någon av följande yrkesroller:

 • Förskollärare
 • Lärare i fritidshem
 • Lärare i grundskolan
 • Gymnasielärare
 • Speciallärare/specialpedagog
 • Lärare i praktiskt/estetiska ämnen
 • Ämneslärare
 • Lärare inom vuxenutbildning
 • SFI-lärare
 • Lärare inom sameskolan
 • Lärare inom Svenska Kyrkan


Du som är anställd som något av följande och har relevant utbildning eller utbildning enligt gällande regelverk.

 • Studie- och yrkesvägledare
 • Yrkeslärare
 • Modersmålslärare
 • Folkhögskollärare
 • Kulturskollärare
 • Dramapedagog
 • Universitets-/högskolelärare
 • Lärare inom yrkeshögskola eller uppdragsutbildning
 • Studieförbundslärare
 • Lärare inom Svenska Kyrkan
 • Kyrkomusiker
 • Doktorand
 • Församlingspedagog

Står din befattning inte med? 
Finns din befattning inte angiven i listan ovan och du är osäker på om du kan bli medlem? Ring oss på 077-515 05 00 så hjälper vi dig. 

Du som studerar för att bli lärare eller studie- och yrkesvägledare kan bli studentmedlem.

Jobbar du samtidigt som du studerar? Ring oss på 077-515 05 00 så hjälper vi dig. 

Du som har varit yrkesverksam lärare eller studie- och yrkesvägledare kan bli pensionärsmedlem.

Du kan bli yrkesverksam medlem om du för närvarande saknar anställning, men uppfyller kriterierna under "medlemskap som yrkesverksam" ovan och har för avsikt att börja arbeta inom området igen.

Om du inte har en legitimation eller examen för ditt yrke kontakta ring oss på 077- 515 05 00 för mer information.

Du kan bli yrkesverksam medlem om du för närvarande arbetar inom ett annat yrke, men uppfyller kriterierna under "medlemskap som yrkesverksam" ovan och har för avsikt att börja arbeta inom området igen.

Dubbelanslutning betyder att du kan vara medlem i två fackförbund men att du endast betalar avgift till ett förbund. Läs mer om vilka förbund vi har sådana avtal med.

För studerande finns särskilda regler rörande Symf och KMR.

Läs mer om dubbelanslutning.

Vi är ett akademikerförbund

Du som har eller håller på att ta en examen inom ett läraryrke eller som studie- och yrkesvägledare är välkommen som medlem. 

Viktigt att vara med i rätt fackförbund

Du bör välja det fackförbund som tecknar kollektivavtalet för din tjänst på din arbetsplats. På så sätt har du bäst förutsättningar att påverka din arbetsplats och dina yrkesvillkor.

 • Är du obehörig lärare utan lärarexamen, men med en akademisk utbildning och examen, hänvisar vi dig till det Sacoförbund som du kan bli medlem i.
 • Är du till exempel barnskötare, elevassistent eller lärarassistent utan lärarexamen, annan akademisk examen och inte studerar till lärare hänvisar vi dig till Kommunal.
 • Är du skolledare eller rektor hänvisar vi dig till Sveriges Skolledare.

 

Använd medlemskapet

Högskola - porträtt

Dina förmåner som medlem

Som medlem har du tillgång till riktigt bra medlemsförmåner som lönecoachning, försäkringar, inspiration, rabatter och förhandlingshjälp. 

"Facket driver villkorsfrågor, ställer krav och har mycket erfarenhet och kunskap."
Maria Lindgren Bildlärare gymnasiet, Norrtälje

Bli medlem på två minuter

Frågor & svar