Hitta din valkrets

I Sveriges Lärare finns 15 valkretsar. Utöver de 13 geografiskt indelade valkretsarna utgörs en valkrets av privat sektor och en av stat och andra sektorer.

På kartan kan du se vilken valkrets du tillhör – om du tillhör någon av de geografiskt indelade valkretsarna.

I varje valkrets genomförs valkretsmöte året innan kongressår. Det innebär att valkretsmöte genomförs första gången inom Sveriges Lärare under 2023.

Till valkretsmöte kallas de valkretsombud som valts på årsmöte i lokalförening eller motsvarande. Antalet valkretsombud som ska väljas på respektive årsmöte styrs av medlemsantalet i lokalföreningen eller motsvarande.

  • Upp till 50 medlemmar har rätt till fem valkretsombud.
  • 51-150 medlemmar har rätt till ytterligare två valkretsombud.
  • 151-300 medlemmar har rätt till ytterligare två valkretsombud.
  • 301-500 medlemmar har rätt till ytterligare två valkretsombud.
  • 501-999 medlemmar har rätt till ytterligare två valkretsombud. Därefter ytterligare två valkretsombud per påbörjat 500-tal medlemmar.

På valkretsmötet ska valkretsombuden välja sina kongressombud inklusive suppleanter, sina förbundsrådsombud inklusive suppleanter, sina ledamöter i avtalsdelegation och en valberedning enligt en valordning för val vid valkretsmöte som fastställs av förbundsstyrelsen.

Valkretsar i Sveriges Lärare

Frågor & svar