Education International – vår globala lärarfackliga röst

Education International (EI) är den globala lärarrösten med omkring 400 medlemsorganisationer i 178 länder.

Delegaterna från Sveriges Lärare till EI:s kongress 2023
Sveriges Lärares delegation vid Education Internationals digitala kongress 2023.

Education Internationals medlemsorganisationer organiserar sammanlagt cirka 32 miljoner lärare, skolledare och andra yrkeskategorier som jobbar i skolans alla stadier från förskola till högre utbildning.

Sveriges Lärare och Education International

Sveriges Lärare är engagerade i Education Internationals arbete med forskning, påverkansarbete, kampanjer och fackligt utvecklingssamarbete.

Education International har världskongress vart fjärde år. På den senaste världskongressen i Bangkok 2019 valdes Johanna Jaara Åstrand till en andra period som ledamot i Education Internationals styrelse. Sedan december 2021 är hon Education Internationals vice ordförande från Europa. Vid EI:s digitala kongress 2023 deltar Sveriges Lärare med en delegation (bilden).

Education Internationals regioner

Education International är indelat i 5 regioner: Afrika, Asien, Europa, Nordamerika/Karibien och Latinamerika. Regionerna har sina egna demokratiska processer, strukturer, handlingsplaner och kontor.

Den europeiska regionstrukturen heter European Trade Union Committee for Education (ETUCE). Både Education International och ETUCE har huvudkontor i Bryssel.

Varför är Sveriges Lärare med i Education International?

Education International är en mötesplats för fackligt aktiva lärare, och andra som arbetar i skolan, där man kan lära av varandras erfarenheter, pröva idéer och bygga samarbeten av olika slag.

När lärares fackliga rättigheter kränks och rätten till utbildning inte respekteras kan vi agera i solidaritet med varandra. Education International är en viktig global aktör som har möjlighet att flytta fram lärarprofessionens position och intressen i dialog med till exempel FN:s olika organ, OECD och Världsbanken.

Dessa organisationer har inflytande över utbildningspolitik och finansiering av utbildning i världens länder, därför är det betydelsefullt att världens lärarorganisationer också har en stark gemensam röst.

Education Internationals uppdrag och arbete

  • Att kämpa för allas rätt till kostnadsfri, offentligfinansierad utbildning av god kvalitet i alla länder.
  • Att på internationell nivå representera och främja lärares och andra skolanställdas intressen.
  • Att stödja utvecklingen av oberoende demokratiska fackliga organisationer inom utbildningssektorn liksom solidaritet och samarbete mellan dem.
  • Att stödja utvecklingen av läraryrket och professionens status.
  • Att försvara och främja demokrati, fred, social rättvisa och mänskliga rättigheter inklusive de fackliga rättigheterna och rätten till utbildning.
  • Att påverka för jämlikhet i samhället. Education Internationals politik, handlingsprogram och påverkansarbete syftar till att öka den sociala rättvisan och utmana alla former av diskriminering.

Vi stöttar

Världslärardagen

Education Internationals solidaritetsfond

Sveriges Lärare visar solidaritet med våra systerorganisationer runtom i världen på flera olika sätt. För att göra detta möjligt finns (EI) Education Internationals solidaritetsfond.

Frågor & svar