Viktiga tillfällen för att hålla koll på arbetstiden

För att du och dina kollegor ska få kontroll över arbetstiden behöver ni arbeta tillsammans, systematiskt, under hela verksamhetsåret.

Gymnasieskola - övrigt

Alla lärare ska ha ett arbetstidsschema med all reglerad arbetstid utlagd och ett tydligt uppdrag som ryms inom arbetstiden. Om du och dina kollegor inte är nöjda med hur arbetstiden hanteras på skolan kan ni tillsammans arbeta med dessa frågor i er lokala förening.

Så tar ni kontroll över arbetstiden på skolan

• Skaffa er koll. Analysera arbetssituationen under hela året för er alla.
• Om planeringen spricker ska ni säga ifrån till er chef. Jobba inte gratis för att kompensera för bristande resurser.
• Prata med varandra och med er chef om hur ni har det, hur planeringen och det systematiska arbetsmiljöarbetet går.

Viktiga tillfällen under året

Lärare 

 • Skaffa dig en aktuell, konkret bild över alla arbetsuppgifter du har, hur mycket tid de tar och om de ryms i din arbetstid.
 • Dela bilden med ditt ombud.
 • Arbetsmiljön ska följas upp och tjänsteplaneringen förberedas. Din och kollegornas analyser ska vara en del av det arbetet.

Ombud

 • Uppmuntra medlemmarna att kontrollera arbetstiden.
 • När du gör det själv, glöm inte bort att räkna med ditt fackliga uppdrag.
 • Ta del av medlemmarnas bilder och diskutera hur ni ska använda dem i arbetet med arbetsmiljö och tjänsteplanering.
 • Gå igenom med er chef hur ni och medlemmarna blir delaktiga i arbetet.
 • Gå igenom eller förhandla principer för tjänsteplanering och schemaläggning.

Läs mer om hur ni får koll och kan förbereda er inför tjänsteplaneringen.

Lärare

Oftast är det ombuden som blir mest involverade i det konkreta arbetet med tjänsteplaneringen. Men om ombudet behöver diskutera arbetet med dig eller ha ditt och kollegornas stöd, passa på att engagera er. Det är tillsammans ni är starka. 

Ombud

 • Delta i arbetet, utgå från medlemmarnas bilder av hur planeringen fungerar i praktiken. Lagar och avtal om arbetsmiljö och arbetstid är givna ramar som ska styra arbetet.
 • Under processen är det klokt att diskutera planeringen på arbetsplatsträffar och medlemsmöten.

 

Lärare

 • När tjänsteplaneringen är klar läggs schemat och individuella uppdrag fördelas. 
 • Analysera ditt uppdrag och förslaget till schema på samma sätt som i januari/februari.

Ombud

 • Förslaget till tjänsteplanering ska riskbedömas och förhandlas enligt medbestämmandelagen eller samverkas om ni har ett samverkansavtal.
 • Dokumentera vad ni tagit upp och kommit fram till och informera medlemmarna.
 • Därefter fördelas individuella uppdrag och schema läggs.
 • Uppmana medlemmarna att analysera sin del av tjänsteplaneringen och förslagen till nya scheman. Stäm av resultatet med er chef.

Ta hjälp av vårt verktyg Schemakollen.

Lärare och ombud

 • Under sommaren kan förutsättningar ha förändrats. Lärare kan ha sagt upp sig, behov hos eleverna kan ha tillkommit och så vidare.
 • Om planering och scheman behöver justeras i början av höstterminen ska även riskbedömning, förhandling/samverkan och kontroll av scheman göras på nytt.

 

Dessa samtal kan även ske vid andra tidpunkter. 

Lärare

 • Förutom verksamhet, uppdrag, utveckling, mål och lönesättning behöver samtalet handla om dina förutsättningar, om din arbetstid räcker, hur din arbetsmiljö är, om ditt uppdrag är realistiskt, vad som ska prioriteras och eventuellt prioriteras bort.

Ombud

 • Påminn medlemmarna om att förbereda sig väl inför samtalen. Följ upp deras bilder av läget, hur samtalen gått och ni behöver lyfta någon fråga tillsammans.

Tips inför medarbetarsamtalet.

Lärare och ombud

Vid årsskiftet sker fler förändringar i organisationen än under verksamhetsåret i övrigt. När tjänsteplanering och schemaläggning ändras behöver de riskbedömas och förhandlas/samverkas.

Är du berörd som lärare? Analysera ditt uppdrag, dina förutsättningar och ditt schema. Med andra ord: skaffa dig kontroll över din situation.

 

Så säger lagen

Förskola - övrigt

Du har rätt till rast och paus

Tid för återhämtning och reflektion är särskilt viktigt för dig som arbetar med människor. Det vet vi ju om, men ändå blir det inte alltid av. Tar du rast varje dag?

Checklista stress

Högskola - porträtt

Du tar väl hand om dig?

Ibland hopar sig allt på en gång. Du kanske måste hoppa in för en kollega som är sjuk och högarna med prov att rätta växer. Stanna upp och checka av hur du mår!

Frågor & svar