Kollektivavtal inom Almega

Sveriges Lärare har tecknat flera olika kollektivavtal med Almega, som är anpassade till den verksamhet du arbetar inom. Nedan hittar du alla våra kollektivavtal med Almega.

Förskola - övrigt

Almega Friskoleavtal

Sveriges Lärares avtal med Almega Tjänsteföretagen gäller för dig som är lärare eller studie- och yrkesvägledare och arbetar på förskola, skola, uppdragsutbildningsföretag och fritidshem. 

Grundskola - porträtt

Almega Kompetensföretagen

Sveriges Lärares avtal med Almega Kompetensföretagen gäller för dig som är lärare eller studie- och yrkesvägledare. Avtalet bygger på Friskoleavtalet, med ett antal kompletterande regler för att passa denna typ av verksamhet.

Gymnasieskola - porträtt

Almega Utbildningsföretag

Avtalet tecknas av Sveriges Ingenjörer och omfattar anställda i Lernia-företag, NTI-skolan, Hermods, Eductus, med flera omfattas av kollektivavtal tecknat av Almega Tjänsteförbunden, bransch Utbildningsföretag.

Frågor & svar