Utvecklingssamarbeten med andra lärarorganisationer

Sveriges Lärare är engagerade i utvecklingssamarbete med lärarorganisationer runt om i världen. Det behövs starka, oberoende och demokratiska lärarorganisationer i hela världen.

Vi samarbetar med världsfacket Education International och lärarorganisationer runt om i världen med fokus på organisationsutvecklingen. Vi använder medlemsavgifter avsatta för internationellt samarbete och söker också Sida-medel via Union to Union för att finansiera verksamheten.

Målet är att bidra till att stärka lärarprofessionen genom att medverka till utvecklingen av starka, oberoende, demokratiska och hållbara lärarorganisationer som på ett effektivt sätt försvarar och främjar sina medlemmars intressen och bidrar till att uppnå utbildning av god kvalitet för alla.

Våra samarbeten med andra lärarorganisationer

Sveriges Lärare stödjer lärarorganisationer i alla delar av världen för att försvara demokratiska rättigheter, mänskliga rättigheter och fackliga rättigheter. Vi vill höja lärarnas status, påverka utbildningspolitiska frågor och utbyta erfarenheter och kunskap.

Målet med vårt utvecklingssamarbete är att stödja arbetet med att bygga upp demokratiska, oberoende och starka fackliga organisationer. Detta sker ofta genom facklig utbildning av medlemmar. De kan i sin tur ställa krav på sina regeringar att arbeta för att nå målet om utbildning för alla med kvalitet.

Arbetet sker i nära samarbete med Education Internationals regionkontor och ibland i samverkan med andra lärarorganisationer.

Vi har utvecklingssamarbeten i dessa länder:

 • Colombia
 • Gambia
 • Demokratiska republiken Kongo
 • Moçambique
 • Malawi
 • Zanzibar
 • Tadzjikistan
 • Kirgizistan
 • Indien
 • Indonesien
 • Filippinerna

 

Engagera dig

Ditt engagemang i internationella frågor är oerhört viktigt. I Sveriges Lärare kan vi hjälpa dig att utveckla det.

Så är läget i världen

Fackföreningsinternationalen ITUC ger ut årliga rapporter över situationen för arbetstagare och fackligt aktiva. I Sverige är det Union To Union, vår gemensamma biståndsorganisation, som sammanställer materialet på svenska.

För medlemmar

Fackliga studiebesök utomlands

Vill du bredda och fördjupa ditt internationella perspektiv? Då ska du söka Sveriges Lärares stipendium för fackliga studiebesök utomlands. Stipendiet delas ut två gånger per år.

Frågor & svar