Nationellt råd för studie- och yrkesvägledare

Inom Sveriges Lärare finns det tre nationella råd. Ett av dem är för studie- och yrkesvägledare.

Inom Sveriges Lärare finns ett nationellt rådet för studie- och yrkesvägledare som har till uppdrag att

  • vara rådgivande till förbundsstyrelsen i frågor inom rådets verksamhetsform
  • följa av kongressen och förbundsstyrelsen fattade beslut
  • aktivt arbeta med frågor inom rådets verksamhetsområde utifrån medlemsgruppens fackliga och professionella intressen.

Kontakta oss

Det nationella rådet träffas kontinuerligt för att diskutera aktuella frågor. Om du har frågor eller funderingar kring studie- och yrkesvägledare så kontakta sammankallande i det nationella rådet för SYV

Lina Ali, lina.hading@fvsverigeslarare.se

Din yrkesroll

Gymnasieskola - övrigt

Allt för dig som är studie- och yrkesvägledare

Du har ett viktigt jobb och ska ha de bästa förutsättningarna. Här har vi samlat information och stöd i din yrkesroll.

Frågor & svar