Nationellt råd för studie- och yrkesvägledare

Inom Sveriges Lärare finns det tre nationella råd. Ett av dem är för studie- och yrkesvägledare.

Inom Sveriges Lärare finns ett nationellt rådet för studie- och yrkesvägledare som har till uppdrag att

  • vara rådgivande till förbundsstyrelsen i frågor inom rådets verksamhetsform
  • följa av kongressen och förbundsstyrelsen fattade beslut
  • aktivt arbeta med frågor inom rådets verksamhetsområde utifrån medlemsgruppens fackliga och professionella intressen.

Ledamöter 

  • Berit Haugen, Krokom
  • Eva-Marie Pålsson, Halmstad
  • Glenn Castenbladh Rafors, Härryda
  • Jenny Ivarsson, Kalix
  • Kristina Linder, Stockholm
  • Lina Ali, Karlskrona
  • Volkan Serengil, Stockholm

Kontakta oss

Det nationella rådet träffas kontinuerligt för att diskutera aktuella frågor. Om du har frågor eller funderingar kring studie- och yrkesvägledare så kontakta sammankallande i det nationella rådet för SYV

Lina Ali, lina.ali@fvsverigeslarare.se

Din yrkesroll

Gymnasieskola - övrigt

Allt för dig som är studie- och yrkesvägledare

Du har ett viktigt jobb och ska ha de bästa förutsättningarna. Här har vi samlat information och stöd i din yrkesroll.

Frågor & svar