Tjänstepension för dig med privat arbetsgivare

Sveriges Lärare tecknar olika pensionsavtal med flera arbetsgivarorganisationer. Vilket av dessa som gäller dig beror på vilket kollektivavtalsområde du arbetar i.

ITP-planen

Ditt kollektivavtal

Ta reda på vilket avtal du har

Är du osäker på vilket kollektivavtal som gäller på din arbetsplats? Logga in på Mina sidor så finns svaret där. 

Denna pensionsplan är vanligast om din arbetsgivare följer kollektivavtal tecknade med Almega eller Arbetsgivaralliansen. ITP består av två avdelningar:

  • ITP 1 gäller dig som är född 1979 eller senare.
  • ITP 2 gäller dig som är född 1978 eller tidigare.

Vissa arbetsgivare kan ha tecknat ITP 1 för samtliga anställda, oavsett födelseår.  

Logga in hos Avtalat för att se ditt intjänande.    

KTP-planen

Denna pensionsplan är vanligast om din arbetsgivare följer kollektivavtal tecknat med Fremia. KTP-planen består av två avdelningar:  

  • KTP 1 gäller dig som är född 1981 eller senare. Det är Avtalat som administrerar KTP 1.  
  • KTP 2 gäller dig som är född 1980 eller tidigare. Det är Folksam som administrerar KTP 2. Den KTP-plan som Sveriges Lärare tecknar är "PTK-Fremia". 

Vissa arbetsgivare kan ha tecknat KTP 1 för samtliga anställda, oavsett födelseår. 

Svenska kyrkan 

De flesta anställda inom Svenska kyrkan omfattas av pensionsavtalet TPA 18. Du som är född 1958 eller tidigare omfattas istället av KAP-KL Svenska kyrkan. Tjänstepensionen förvaltas av Kyrkans Pension, där du kan se ditt intjänande och läsa mer.  

Så funkar det

Gymnasieskola - övrigt

Pensionssystemet

Pensionssystemet består av flera delar. Här fokuserar vi på allmän pension och tjänstepension.

Kollektivavtalet

Gymnasieskola - porträtt

Hur ser villkoren ut?

Kolla upp det som är viktigt för dig på din framtida arbetsplats – till exempel vad som gäller vid föräldraledighet eller tjänstepension. Saknar arbetsgivaren kollektivavtal? Kontakta oss!

Tjänstepension

Gymnasieskola - övrigt

För dig i kommun eller region

Så fungerar tjänstepensionen för dig som är lärare eller studie- och yrkesvägledare i kommuner eller regioner.

Frågor & svar