Tjänstepension för dig med privat arbetsgivare

Sveriges Lärare tecknar olika pensionsavtal med flera arbetsgivarorganisationer. Vilket av dessa som gäller dig beror på vilket kollektivavtalsområde du arbetar i.

ITP-planen

Denna pensionsplan är vanligast om din arbetsgivare följer kollektivavtal tecknade med Almega eller Arbetsgivaralliansen. ITP består av två avdelningar:

  • ITP 1 gäller dig som är född 1979 eller senare.
  • ITP 2 gäller dig som är född 1978 eller tidigare.

Vissa arbetsgivare kan ha tecknat ITP 1 för samtliga anställda, oavsett födelseår.  

Logga in hos Avtalat för att se ditt intjänande.    

KTP-planen

Denna pensionsplan är vanligast om din arbetsgivare följer kollektivavtal tecknat med Fremia. KTP-planen består av två avdelningar:  

  • KTP 1 gäller dig som är född 1981 eller senare. Det är Avtalat som administrerar KTP 1.  
  • KTP 2 gäller dig som är född 1980 eller tidigare. Det är Folksam som administrerar KTP 2. Den KTP-plan som Sveriges Lärare tecknar är "PTK-Fremia". 

Vissa arbetsgivare kan ha tecknat KTP 1 för samtliga anställda, oavsett födelseår. 

Svenska kyrkan 

De flesta anställda inom Svenska kyrkan omfattas av pensionsavtalet TPA 18. Du som är född 1958 eller tidigare omfattas istället av KAP-KL Svenska kyrkan. Tjänstepensionen förvaltas av Kyrkans Pension, där du kan se ditt intjänande och läsa mer.  

Så funkar det

Gymnasieskola - övrigt

Pensionssystemet

Pensionssystemet består av flera delar. Här fokuserar vi på allmän pension och tjänstepension.

Kollektivavtalet

Gymnasieskola - porträtt

Hur ser villkoren ut?

Kolla upp det som är viktigt för dig på din framtida arbetsplats – till exempel vad som gäller vid föräldraledighet eller tjänstepension. Saknar arbetsgivaren kollektivavtal? Kontakta oss!

Tjänstepension

Gymnasieskola - övrigt

För dig i kommun eller region

Så fungerar tjänstepensionen för dig som är lärare eller studie- och yrkesvägledare i kommuner eller regioner.

Frågor & svar