Hoppa till sidans innehåll Hoppa till sidans huvudnavigering

Det här driver Sveriges Lärarstudenter

Sveriges Lärarstudenter är en självständig del av Sveriges Lärare. Vi beslutar om och driver vår egen politik för framtidens skola. Nedan presenteras ett axplock av den politik vi driver och som röstades fram på vår kongress i oktober.

Sveriges Lärarstudenter arbetar för att våra utbildningar, vårt framtida yrkesliv och skolan ska bli bättre. Vi ser bland annat hur utbildningarnas kvalitet brister, hur arbetssituationen för lärare och vägledare är ohållbar och hur den svenska skolan urholkas. Vårt påverkansarbete sker både på nationell och lokal nivå då hela organisationen är aktiv för att få till en förändring. 

I korta drag kan vår politik delas in i Utbildningarna, Läraryrket och Skolan. 

Vår politik

Påverka

Kongressen

Som lärar- eller vägledarstudent finns det många sätt att påverka sin utbildning och sitt framtida yrke. Ett av dem är att delta i Sveriges Lärarstudenters kongress – organisationens högsta beslutande organ.

Frågor & svar