Hoppa till sidans innehåll Hoppa till sidans huvudnavigering

Gå till startsidan

Det här driver Sveriges Lärarstudenter

Sveriges Lärarstudenter är en del av Sveriges Lärare. Vi skapar tillsammans framtidens skola och är en del av välfärden. Här redogör vi kortfattat för vår temporära politik som kommer gälla fram till vår första ordinarie kongress i oktober.

Innehållet är fastställt av studerandestyrelsen för Sveriges Lärarstudenter, och bygger på de tidigare studerandeföreningarna inom Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund. De politiska programmen antogs av respektive organisations högsta beslutande organ och har därigenom vunnit stöd hos de båda föregående organisationernas medlemskårer. 

Alla högskole- och universitetsutbildningar i Sverige ska vara av hög kvalitet och vila på vetenskaplig och konstnärlig grund, beprövad erfarenhet och professionell kompetens. Alla som undervisar på högskolor och universitet ska ha en högskolepedagogisk utbildning och hög didaktisk kompetens. En förutsättning för utvecklingen av lärar- och studie- och yrkesvägledarutbildningarna är att praktiknära forskning ges tillräckliga anslag.

Vår politik

PÅVERKA

PÅVERKA

Kongressen

Som lärarstudent finns det många sätt att påverka sin utbildning och sitt framtida yrke. Ett av dem är att delta i Sveriges Lärarstudenters kongress - föreningens högsta beslutande organ.

Frågor & svar