Hoppa till sidans innehåll Hoppa till sidans huvudnavigering

Gå till startsidan

Nationell skolformsförening för grundskolan

I Sveriges Lärare finns det tre nationella skolformsföreningar. En av dem är skolformsföreningen för grundskolan.

Skolformsföreningen har till uppdrag att:

 • vara rådgivande till förbundsstyrelsen i skolformsspecifika frågor
 • väcka och driva skolformsspecifika frågor som är viktiga för medlemmarna
 • ta fram förslag på politikutveckling för medlemsgruppen.

Styrelsen

 • David Gustafsson, ordförande, grundskollärare F-6, Stockholm
 • Ingrid Pihl, ordförande, lärare i svenska, engelska och franska, grundskola, Piteå
 • Henrik Lindmark, lärare i svenska, grundskola IES, Skellefteå
 • Jenny Johansson ma/no/tk 4-9, verksam i åk 7-9, grundskola, Ale
 • Mia Kempe, låg och mellanstadielärare, grundskola, Sigtuna
 • Pontus Larsson, lärare i fritidshem, grundskola, Karlstad
 • Ronnie Ripgården, lärare i idrott och hälsa, grundskola, Kungsbacka
 • Yvonne Solheim Mosling, lärare i svenska och engelska, grundskola, Arvika

Aktuellt inom skolformsföreningen

Under året har vi träffats varje månad. Vi har deltagit i arbetet med att ta fram Sveriges Lärares politik för lärare i fritidshem, vilket skett i tätt samarbete med det nytillträdda nationella rådet för lärare i fritidshem. Pontus Larsson från vår skolformsförening kommer att vara länken mellan oss och nationella rådet. Den fastställda politiken presenterades i samband med Fritidshemmens dag den 9 maj. Här hittar du Vår politik för fritidshemmen.

Arbetet med att ta fram grundskolepolitiken för Sveriges Lärare pågår för fullt. Det är ett omfattande arbete som rymmer många olika aspekter och områden inom vår skolform – från förskoleklass och fritidshem till högstadiet. Det kan handla om exempelvis bedömning och nationella prov, betyg, särskilt stöd och särskilda anpassningar, dokumentation, undervisningsgruppers storlek, undervisningstid samt planeringstid. Vi kommer bland annat att använda den longitudinella arbetsmiljöundersökningen som grund och politiken beräknas fastställas av förbundsstyrelsen i mitten av juni. 

Under året har vi även gett inspel till förbundets yttrande och remissvar.

Kontakta oss

Den nationella skolformsföreningen träffas kontinuerligt och har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss.

Frågor & svar