Nationell skolformsförening för grundskolan

I Sveriges Lärare finns det tre nationella skolformsföreningar. En av dem är skolformsföreningen för grundskolan.

Nationell skolformsförening för grundskolan

Skolformsföreningen har till uppdrag att:

 • vara rådgivande till förbundsstyrelsen i skolformsspecifika frågor
 • väcka och driva skolformsspecifika frågor som är viktiga för medlemmarna
 • ta fram förslag på politikutveckling för medlemsgruppen.

Styrelsen

 • David Gustafsson, ordförande, grundskollärare F-6, Stockholm
 • Ingrid Pihl, ordförande, lärare i svenska, engelska och franska, grundskola, Piteå
 • Henrik Lindmark, lärare i svenska, grundskola IES, Skellefteå
 • Jenny Johansson ma/no/tk 4-9, verksam i åk 7-9, grundskola, Ale
 • Mia Kempe, låg och mellanstadielärare, grundskola, Sigtuna
 • Pontus Larsson, lärare i fritidshem, grundskola, Karlstad
 • Ronnie Ripgården, lärare i idrott och hälsa, grundskola, Kungsbacka
 • Yvonne Solheim Mosling, lärare i svenska och engelska, grundskola, Arvika

Aktuellt inom skolformsföreningen

Politiken för grundskola är nu beslutad av förbundsstyrelsen och här har vi i skolformsföreningen varit med i processen i framtagandet. Här hittar du Vår politik för grundskolan

Vi har även deltagit i arbetet med att ta fram Sveriges Lärares politik för lärare i fritidshem, vilket skett i tätt samarbete med det nytillträdda nationella rådet för lärare i fritidshem. Pontus Larsson från vår skolformsförening kommer att vara länken mellan oss och nationella rådet. Den fastställda politiken presenterades i samband med Fritidshemmens dag den 9 maj. Här hittar du Vår politik för fritidshemmen.

Under året har vi även gett inspel till förbundets yttrande och remissvar.

Möten om politiken

Fördjupning

I april hade vi ett möte där vi fördjupade oss i vår politik för grundskolan. Här är presentationen från mötet: Arbetsmiljö, gruppstorlek och tid för kärnuppdraget (pdf).

Presentation av politiken

I november bjöd vi in alla medlemmar och förtroendevalda och presenterade politiken för grundskolan. Styrelsen gick igenom alla frågor och all feedback som kom in under mötet.

Se filmen från mötet i november

 

 

Kontakta oss

Vi i nationella skolformsföreningen träffas kontinuerligt. Finns det intresse av stöd från nationella skolformsföreningen i ert distrikt, lokala skolformsförening eller förening så kontakta oss om du har frågor eller funderingar.

Frågor & svar