Deltidspension

För dig som vill trappa ner i slutet av ditt yrkesliv finns olika möjligheter till deltidspension. Det krävs dock att du är överens med din arbetsgivare.

Arbetsgivarens godkännande krävs

Du har möjlighet att ta ut den allmänna pensionen på hel- eller deltid från 63 års ålder. Det är dock inte säkert att arbetsgivaren går med på att du är tjänstledig på deltid eller börjar arbeta deltid, bara för att du tar ut din pension på deltid.

Du har alltså rätt att få ut din pension, men inte ovillkorlig rätt att arbeta mindre. Ju tidigare du börjar ta ut din allmänna pension, desto lägre kommer den att bli per månad. Det gäller även om du väljer att bara ta ut en del av den inledningsvis.

Flera modeller för delpension

80/90/100-modellen

Den innebär att du arbetar 80 procent men får behålla 90 procent av lönen och tjäna in tjänstepension på 100 procent.

Partiell särskild avtalspension för dig som är anställd i kommun eller region

Det innebär kort att du får behålla en bit av din lön på den del som du inte längre arbetar. Det är upp till dig och din arbetsgivare att komma överens om nivån, men du kan maximalt behålla 80 procent av lönen på grund av skatteregler. Ni behöver också komma överens om du ska fortsätta att tjäna in tjänstepension på heltid. Särskild avtalspension förkortas ofta SAP.

Delpension för statligt anställd

Enligt det statliga pensionsavtalet PA 16 avdelning 2 (som gäller födda före 1988) har du som är minst 61 år och har omfattats av någon svensk kollektivavtalad pensionsplan under minst tio år möjlighet att få pension på deltid. Liksom när det gäller det kommunala pensionsavtalet, är det arbetsgivaren som ska bevilja delpensionen, vilket innebär att du inte har ovillkorlig rätt till den.

Arbetsgivaren beslutar hur stor omfattning din delpension ska ha, men som mest kan du få delpension på 50 procent. Ersättningen är 60 procent av inkomstbortfallet och du ska tjäna in tjänstepension som om du jobbat kvar på heltid. Läs mer hos SPV

Sveriges Lärare tipsar/checklista

  • Det främsta argumentet för att din arbetsgivare ska gå med på deltid, är bristen på behöriga och erfarna lärare. Att arbeta deltid de sista åren kan göra att du orkar arbeta fler år, istället för att du helt går i pension tidigare. Verksamheten tjänar på att behålla din kompetens länge.
  • Du och din chef behöver prata igenom hur arbetet ska fungera när du inte arbetar lika många timmar. Kanske ska en del av din arbetstid gå till att handleda mindre erfarna kollegor?
  • Att jobba deltid kan få konsekvenser för hur exempelvis din semester beräknas, om du kommer att jobba färre än fem dagar i veckan. Prata med din lönehandläggare för mer information.
  • Kontakta Pensionsmyndigheten för att ta reda på hur din allmänna pension påverkas.
  • Kommer du fortsätta att tjäna in tjänstepension på heltid? Om inte behöver du ta reda på hur den påverkas.
  • Fundera på vad som händer om din privatekonomi förändras, som om du blir sjuk eller ensamstående. En delpension betyder att du inte har rätt att gå upp på heltid om ditt anställningsavtal omreglerats.
  • Sveriges Lärare kan titta på avtalet om delpension innan du skriver under.

Tips

Högskola - övrigt

Extrajobba under pensionen

Allt fler väljer att jobba extra efter att de gått i pension och på många förskolor och skolor är det välkommet att få ta del av erfarna lärares kompetens. 

Frågor & svar