Hoppa till sidans innehåll Hoppa till sidans huvudnavigering

Tjänstepension hos kommunala arbetsgivare

Tjänstepensionen från arbetsgivaren kompletterar den allmänna pensionen du får från Pensionsmyndigheten. Så här fungerar tjänstepensionen för dig som är lärare eller studie- och yrkesvägledare i det kommunala avtalsområdet.

Från och med 2023 omfattas de flesta anställda hos kommun, region eller Sobona-företag av pensionsavtalet AKAP-KR, och har därmed även fått ökad avsättning till tjänstepension med 1,5 procentenheter. 

Vissa anställda fortsätter att omfattas av tidigare pensionsavtal. 
Läs mer här om vilket avtal som gäller vilka anställda.

 

AKAP-KR

KAP-KL

Sjukersättning sedan innan 2006?

Du som fått sjukersättning, aktivitetsersättning eller arbetsskadelivränta omfattas av det pensionsavtal som gällde då, och alltså inte av KAP-KL eller AKAP-KR.

Om du fått någon av ersättningarna före 1998 har du förmodligen pensionsavtalet PA-KL. Vänd dig till din arbetsgivare för att få information om nivån på din tjänstepension. 

Om du fått någon av ersättningarna mellan 1998 och 2005 har du förmodligen pensionsavtalet PFA. Det pågår en utredning om vilka villkor som ska gälla framöver. 

Frågor & svar