Hoppa till sidans innehåll Hoppa till sidans huvudnavigering

Buller som arbetsmiljöproblem

En bra ljudmiljö är viktigt för ett bra arbetsklimat i skola, förskola och fritidshem.

Buller utgör ett stort problem. Problem med hörsel och röst är vanliga hos lärare i alla skolformer. En dålig ljudmiljö orsakar också stresspåslag och ökar behovet av återhämtning.

Vanligt problem för lärare

Verksamheten i skolan och förskolan bygger till stor del på talad kommunikation: ju sämre ljudmiljö, desto svårare att ta till sig information. Skolan och förskolan är samtidigt arbetsplatser där ljudmiljön ofta har stora brister.

Många lärare drabbas av problem med hörseln. Men en dålig ljudmiljö kan också orsaka andra problem, som stress, muskelspänningar och tinnitus.

Obehagligt buller ska mätas

Det buller du utsätts för ska mätas om det orsakar obehag. Det finns mätvärden för när exponering av buller kan vara skadligt. När det finns risk för att bullret kommer upp till något av insatsvärdena ska bullerexponeringen bestämmas och mätningar göras i den omfattning som behövs.

Bullermätningar görs bland annat av företagshälsovården och bullerkonsulter. Det är din arbetsgivare som har ansvaret för att mätningarna görs. Prata med din chef och skyddsombud om du upplever en bullrig arbetsmiljö.

Särskilt utsatta verksamheter

Checklista

Gymnasieskola - gruppbild

Har ni problem med arbetsmiljön på skolan?

Vi igenom hur du och dina kollegor kan agera om ni är drabbade av arbetsmiljöproblem. Följ vår checklista steg för steg.

Frågor & svar