Hoppa till sidans innehåll Hoppa till sidans huvudnavigering

Omställnings- och kompetensavtal inom Svenska kyrkan

Du som är anställd hos en arbetsgivare kopplad till Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation kan omfattas av kompetens- och omställningsförmåner.

Omställningsstöd vid uppsägning

Stödet kan vara en hjälp för dig att gå vidare i arbetslivet om du blivit uppsagd från ditt jobb på grund av arbetsbrist eller sjukdom. Det kan även gälla för dig som har en visstidsanställning som inte förlängs. 

Omställningsstödet innebär exempelvis

  • rådgivning för att kartlägga dina kompetenser och möjligheter
  • avgångsersättning (AGE) som kompletterar a-kasseersättningen
  • kompetensstöden nedan

Kompetensstöd under anställning

Kollektivavtalet kompletterar det nya statliga studiestödet och kan ge ersättning för den del av lönen som överstiger 26 600 kr. Det kallas för kompletterande studiestöd. 

Det finns även ett kortvarigt studiestöd för utbildningar som är kortare än en vecka, och en studieersättning för dig som är mellan jobb och över 40 år. 

Den rådgivning som nämns under omställningsstöd, kan ges även om du inte är uppsagd. 

Kyrkans Trygghetsråd

Hos KTR kan du läsa mer om vilken hjälp du kan få och vilka krav som ställs. KTR är en stiftelse som ägs av fack och arbetsgivare. 

Frågor & svar