Sveriges Lärares förbundsstyrelse

Förbundsstyrelsen är Sveriges Lärares högsta beslutande organ mellan kongresserna. De har ansvaret för att hålla kontakten med föreningar, fatta beslut i politiska och principiella frågor samt inrätta referensorgan.

Styrelsen består av följande personer, som valdes på kongressen i maj 2024. Nedan finner du e-postadresser till styrelsen.

Presidium

Förbundsordförande
Anna Olskog, mellanstadiet Umeå

Förste vice ordförande
Robin Smith, gymnasiet Stockholm

Andre vice ordförande
Pia Rizell, förskolan Örebro

Ledamöter

Anna Carlsson, högstadiet Härryda
David Gustafsson, lågstadiet Stockholm
Ellen van Lokhorst, kulturskolan Värmdö
Fredrik Andersson, högstadiet Sjöbo
Fredrik Björkman,  gymnasiet Malmö
Ingrid Pihl, högstadiet Piteå
Madeleine Eriksson, högstadiet Jönköping
Mia Kempe, lågstadiet Sigtuna
Mikael Forsberg, specialpedagog högstadiet Gävle
Pontus Larsson, fritidshemmet Karlstad
Sandra Asp Axelsson, förskolan Borlänge
Yvonne Stenmark, högskolan/universitet, Göteborg

Benjamin Eneslätt, Sveriges Lärarstudenter
Johanna Andersson, personalrepresentant

Frågor & svar