Arbetstid för lärare med uppehållstjänst

Uppehållstjänst innebär 40 timmars arbetsvecka, men ledighet under sommar- och jullov. Det leder i praktiken till en deltidslön, vilket innebär både lägre pension och sjukförmåner.

Förskola - övrigt

Sveriges Lärare anser att lärare som arbetar i terminsbunden verksamhet bör ha ferietjänst istället för uppehållstjänst. Om du blir erbjuden en uppehållstjänst – ta gärna kontakt med Sveriges Lärares lokala företrädare hos arbetsgivaren innan du accepterar anställningen. 

Antalet uppehållsanställningar minskar, men gäller fortfarande för en del förskollärare och lärare i fritidshem. Uppehållstjänst finns endast i kollektivavtalen som gäller för kommuner, regioner och arbetsgivare inom Sobona eller Svenska kyrkan.

Antalet arbetade veckor färre än semestertjänst

Den som har uppehållstjänst arbetar 40 timmar per vecka, men på grund av sommar- och vinteruppehållen blir antalet arbetade veckor per år färre än vid semestertjänst. Lönen fördelas lika på årets alla månader, alltså även under uppehållen. Det blir varje månad ett avdrag, så kallad uppehållslönefaktor, som beror på antalet arbetsdagar under arbetsåret.

Exempel: Om arbetsåret har 290-296 kalenderdagar blir faktorn 0,92. Det innebär att 92 procent av månadslönen betalas ut varje månad.

Från och med det år du fyller 40 år förhöjs uppehållslönefaktorn med 0,03 eftersom du då har rätt till fler semesterdagar.

Arbetsårets utformning

Arbetsåret pågår från höstterminens start till vårterminens slut. Om du inte arbetat hela arbetsåret kan din uppehållslön under sommaren bli lägre.

Bättre villkor

Förskola - porträtt

För dig som är förskollärare

Vilken lön har andra förskollärare? Hur ser rätten till planeringstid ut och hur kan vi tillsammans förbättra villkoren?

Din kontakt

Grundskola - porträtt

Sveriges Lärare nära dig

Sveriges Lärare finns över hela landet och vilken förening du tillhör beror på var du jobbar. Om du loggar in med BankID på Mina Sidor kan du se din lokalförening/riksförening och vem som är ombud.

Frågor & svar