Din arbetstid har en tydlig ram

Det finns regler kring arbetstiden om övertid, rast, paus och vila. Följ dem och kräv att din arbetsgivare gör detsamma!

Grundskola - övrigt

Lag och kollektivavtal styr ramarna

Reglerna för arbetstid styrs av både arbetstidslagen, kollektivavtal och ditt anställningsavtal. Du kan alltså behöva se till flera källor för att veta vad som gäller i ditt fall. Du kan självklart också kontakta Sveriges Lärare vid frågor.

Arbetstidslagen

Arbetstidslagen lägger grunden, som att

  • heltid är högst 40 timmar i genomsnitt per vecka (5 §)
  • medarbetare har rätt till 30 minuters rast efter högst fem timmars arbete och utöver det pauser under arbetsdagen (15,17 §§)
  • dygnsvilan är minst 11 timmar och veckovilan minst 36 timmar 13,14 §§)

Kollektivavtal

Vissa delar av arbetstidslagen kan ändras genom att fack och arbetsgivare tecknar kollektivavtal. Ferietjänst är ett exempel på det. Kollektivavtal reglerar också ersättningar för exempelvis övertid och obekväm arbetstid.

Anställningsavtalet

I ditt anställningsavtal står vilken arbetstidsreglering du har, exempelvis att du har semestertjänst och hur många timmar som är din normalarbetstid.

Ha även koll på arbetsmiljöreglerna

Det finns inga centrala regler för hur mycket tid som ska ägnas åt vissa arbetsuppgifter men det är solklart att de ska rymmas inom arbetstiden!

Det är framför allt arbetsmiljölagen som sätter reglerna för hur du ska ha det under arbetstid. Du ska kunna arbeta utan att riskera ohälsa som exempelvis långvarig stress.

Här kan du läsa mer om hur reglerna kring arbetsmiljö fungerar och hur du kan göra om din arbetsbelastning är för hög.

Schemakollen

Grundskola - övrigt

Följer ditt schema avtalet?

Använd schemakollen och få syn på om alla arbetsuppgifter ryms inom arbetstiden. Prata med din chef om något inte är som det ska.

"Schema för undervisning och schema för arbetstid är inte samma sak. Det är jätteviktigt att raster och ställtid – tid för förflyttning – räknas in."
Maria Jirestedt Grundskollärare, Göteborgs högre samskola

Så säger lagen

Förskola - övrigt

Du har rätt till rast och paus

Tid för återhämtning och reflektion är särskilt viktigt för dig som arbetar med människor. Det vet vi ju om, men ändå blir det inte alltid av. Tar du rast varje dag?

Låt lärare vara lärare

Gymnasieskola - övrigt

6 steg att hinna vara lärare

Förväntningarna på dig som lärare är höga. Arbetstiden är begränsad. Med våra sex steg får du koll på din arbetstid, ditt mående och hur du kan påverka för att få bättre balans i vardagen. 

Frågor & svar