Vår historia

När Sveriges Lärare bildades 1 januari 2023 skrevs ett nytt kapitel i den långa lärarfackliga historien. Från att ha varit splittrade i olika förbund beslutade sig de två återstående lärarfacken, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund, att skapa ett nytt gemensamt förbund.

Förbundsordförande
Åsa Fahlén tidigare ordförande för Lärarnas Riksförbund, och Johanna Jaara Åstrand, tidigare ordförande för Lärarförbundet.

Diskussionerna om att samla Sveriges alla lärare i ett förbund hade pågått under flera år. Under 2021 kom samtalen så pass långt att ett beslut togs om att jobba för att samla alla lärare och studie- och yrkesvägledare i ett förbund och skolledare i ett annat förbund.

Medlemmarna röstade ja

Vintern 2022 fick medlemmarna i Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund rösta om förslaget att bilda en ny facklig organisering. Resultatet var väldigt tydligt. Medlemmarna sa ett stort ja till att fortsätta jobba för att samla hela professionen i samma förbund.

Beslut togs i maj 2022

Med det resultatet i ryggen tog Lärarförbundets kongress och Lärarnas Riksförbunds förbundsmöte, den 21 maj 2022, beslut om att lägga ner dagens förbund och i stället bilda Sveriges Lärare. Samtidigt fattades beslut om att bilda Sveriges Skolledare. 

Om Sveriges Lärare

Sveriges Lärare är det största akademikerförbundet i Sverige med 300 000 medlemmar från förskola och grundskola till gymnasium och högskola. Det ger stor facklig styrka och påverkanskraft att stärka lärarnas profession och ställning i samhället. 

Läs mer om hur vi är organiserade och vilka frågor vi har i fokus.

Webbplats

Lärarnas historia

Lärarnas historia är en webbplats som skildrar läraryrket och skolans utveckling ur ett historiskt perspektiv fram till dagens skoldebatt. Här hittar du bilder och dokument hämtade ur vårt arkiv.

Frågor & svar