Så agerar Sveriges Lärare mot fackliga kränkningar

Vi jobbar aktivt mot kränkningar av fackliga rättigheter i världen. Så här kan det gå till när vi agerar.

Sveriges Lärare agerar när vi får in en uppmaning från vårt världsfack Education International. Så fort som det bara går skriver vår ordförande  under ett protestbrev som sedan mejlas till det berörda landets myndigheter. Ofta sprider vi också detta i sociala medier.

I vissa fall kan situationen vara så känslig att vi inte kan publicera vad vi har gjort. Detta sker på begäran av den utsatta organisationen själv.

I många fall skickas också en kopia på brevet till svenska Utrikesdepartementet, samt till den svenska ambassaden i det berörda landet.

Exempel på vad som kan hända efter en aktion

Innan bildandet av Sveriges Lärare skickade både Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet protestbrev till länder där rättigheter har kränkts. Vid ett flertal tillfällen skickade Lärarförbundet protestbrev till Colombia, till stöd för systerorganisationen FECODE. Det senaste brevet var en protest mot kravallpolisens övervåld och brutala framfart mot fredliga demonstrationer.

Många internationella organisationer skickade protestbrev till landet för att dokumentera vad som hänt. Någon tid senare kom det ett svar från Colombias regering som kunde tolkas som att landets regering insåg att det får konsekvenser att agera som de gjorde.

Systerorganisationen FECODE var också tydliga med att internationellt stöd gör skillnad. De är därför tacksamma för all solidaritet som andra visar i deras utsatta läge.

Så är läget i världen

Fackföreningsinternationalen ITUC ger ut årliga rapporter över situationen för arbetstagare och fackligt aktiva. I Sverige är det Union To Union, vår gemensamma biståndsorganisation, som sammanställer materialet på svenska.

Rättigheter

Så agerar vi vid kränkningar av fackliga rättigheter

Att bli förföljd, hotad, fängslad eller utsatt för våld – som svar på ens fackliga engagemang – blir allt vanligare i många länder. Vi jobbar aktivt mot fackliga kränkningar i vårt internationella arbete.

Frågor & svar