7 viktiga saker om din arbetstid

Dygnet har bara 24 timmar. Det gäller även dig som är ny som lärare. Här går vi igenom det viktigaste du behöver tänka på om arbetstid som ny lärare.

Gymnasieskola - gruppbild

1. Alla arbetsuppgifter ska hinnas med på din arbetstid 

Du ska alltså inte behöva jobba över bara för att du är ny och att saker därför tar längre tid. 

2. Du ska inte arbeta mer än fem timmar i sträck utan rast 

Du har rätt till minst 30 minuters rast efter högst 5 timmars arbete. Rasten är obetald och under den ska du kunna lämna arbetsplatsen om du vill. Din rast ska inte blandas ihop med elevernas rast.

Så kallad pedagogisk lunch, som du äter tillsammans med barn eller elever, räknas inte som rast utan som arbetstid. Du har fortfarande rätt till rast.

3. Du har även rätt till kortare pauser 

Pauser är kortare avbrott som sker under arbetstid för att till exempel ta en kopp kaffe. Arbetsgivaren ska organisera arbetet så att du kan ta de pauser som behövs utöver rasterna.

Det finns inga regler om exakt hur många eller långa pauser du har rätt till, utan det beror på verksamheten och individuella behov. Både paus och rast är lagstadgade. 

Läs mer om rast och paus här!

4. Ställtid 

Det är viktigt att du har tillräckligt med ställtid mellan lektioner, möten och annat. Med ställtid menar vi tid för att ställa fram, ställa undan, ställa om, förflytta sig.

Du ska exempelvis kunna ta dig från en lektion till en annan utan att behöva småspringa. Det kan också handla om att du ska hinna med att öppna en förskola utan att behöva stressa. 

5. Övertid ska ge ersättning 

Du ska bara arbeta övertid om rektor beordrar dig till det och då ska du få avtalsenlig ersättning. 

Läs mer om övertid här!

6. Så ser ett fungerande schema ut 

Det är tydligt när din arbetsdag börjar, när du har rast och när arbetstiden slutar. 

  • Du ska hinna med alla arbetsuppgifter på ordinarie arbetstid.
  • Du har utrymme för rast och paus under arbetsdagen.
  • Du har tid att förflytta dig och ställa om till nya lektioner eller andra arbetsuppgifter.

7. Vad du kan göra om det inte funkar  

Har du så mycket att göra så du inte kan ta rast? Saknas utrymme för paus och ställtid? Har du inte tillräcklig tid för att leva upp till skollagen och läroplanens krav?

Be att få ett möte med rektor där ni diskuterar frågan. Diskutera vilka arbetsuppgifter som kan lyftas bort. Du kan även:

  • Prata med din mentor. 
  • Diskutera arbetstid med dina kollegor.
  • Kontakta ditt ombud från Sveriges Lärare.
  • Ringa Sveriges Lärare via Lärarlinjen 077-515 05 00.

Råd och kunskap

Guide för din arbetstid

För mycket undervisningstid, för lite tid för planering och uppföljning? Hinner du inte ta pauser? Läs om hur reglerna ser ut och vad du kan göra när vardagen inte går ihop.

Så säger lagen

Förskola - övrigt

Du har rätt till rast och paus

Tid för återhämtning och reflektion är särskilt viktigt för dig som arbetar med människor. Det vet vi ju om, men ändå blir det inte alltid av. Tar du rast varje dag?

Låt lärare vara lärare

Gymnasieskola - övrigt

6 steg att hinna vara lärare

Förväntningarna på dig som lärare är höga. Arbetstiden är begränsad. Med våra sex steg får du koll på din arbetstid, ditt mående och hur du kan påverka för att få bättre balans i vardagen. 

Arbetstidsregleringar

Semestertjänst eller ferietjänst?

Ferietjänst innebär att hela årets arbetstid är förlagd i anslutning till läsåret. Alternativet är att ha så kallad semestertjänst, då du arbetar förutom när du har semester.

Frågor & svar