Arbetsgivaralliansen

Sveriges Lärare har tecknat flera olika kollektivavtal med Arbetsgivaralliansen, som är anpassade till den verksamhet du arbetar inom. Nedan hittar du alla våra kollektivavtal med Arbetsgivaralliansen.

Högskola - övrigt

Arbetsgivaralliansen Folkhögskola

Sveriges Lärares avtal med Arbetsgivaralliansen bransch Folkhögskola gäller för dig som är lärare och studie- och yrkesvägledare.

Högskola - övrigt

Arbetsgivaralliansen Högskola

Sveriges Lärares avtal med Arbetsgivaralliansen gäller för dig som arbetar hos en arbetsgivare kopplad till avtalsområdet Högskola.

Gymnasieskola - övrigt

Arbetsgivaralliansen Skola/utbildning

Sveriges Lärares avtal med Arbetsgivaralliansen, bransch Skola/utbildning gäller för dig som är lärare eller studie- och yrkesvägledare och arbetar på förskola, skola, uppdragsutbildningsföretag och fritidshem.

Förskola - porträtt

Arbetsgivaralliansen TRIA

Sveriges Lärares avtal med Arbetsgivaralliansen TRIA gäller för dig som är lärare eller studie- och yrkesvägledare och arbetar på en Waldorfskola eller förskola. 

Frågor & svar