Hoppa till sidans innehåll Hoppa till sidans huvudnavigering

Gå till startsidan

Onsdag den 22 mars med start kl. 17.30 kommer en systemuppdatering att göras. Det påverkar vårt kontaktformulär, Mina sidor och möjligheten att göra en medlemsansökan till Sveriges Lärare.

Sveriges Lärare förtjänar bättre

Möte - man med korslagda armar

Du som lärare har det viktigaste samhällsuppdraget – att ge våra barn och elever en likvärdig utbildning av hög kvalitet.

För att du ska kunna lyckas med ditt uppdrag måste du ges rätt förutsättningar och resurserna måste stå i förhållande till de mål och de förutsättningar som verksamheten har. Sveriges Lärare driver kraftfullt på för att få till nödvändiga förändringar så att du kan fokusera på att vara lärare eller studie- och yrkesvägledare.

Det här kämpar vi för

Bättre arbetsmiljö och mindre arbetsbelastning

 • Undervisnings- och planeringstid måste regleras.
 • Undervisnings- och barngruppernas storlek måste regleras.
 • Nolltolerans mot hot och våld i skolsystemet. Ska inte accepteras någonstans i skolsystemet.

Bättre löner

 • Lönerna måste bättre spegla yrkets stora ansvar och locka fler att välja läraryrket.
 • Lönestrukturen måste förbättras där erfarenhet, yrkesskicklighet och formella meriter spelar en större roll.
 • Lärare måste löna sig ur ett livslöneperspektiv. Löner måste därför fortsätta att öka under hela yrkeslivet.

Statens ansvar

 • Staten måste ta över huvudansvaret för finansiering, resursfördelning och likvärdighet i hela skolväsendet. Skolpengen måste ersättas med ett rättvisare finansieringssystem.
 • Vinst- och marknadsskola måste fasas ut och de skattepengar som går till skolan ska stanna i skolan. Skolvalet måste reformeras för att bryta segregationen.
 • Staten måste ta över ansvaret för lärares fortbildning och utveckling i yrket.

Förstärkt lärarutbildning och introduktion till yrket

 • Alla vägar till läraryrket måste hålla samma kvalitet. Lärarledda undervisningstiden måste öka, likaså måste det tydliggöras vad som krävs för att bli lärare.
 • Den skolnära forskningen ska stärkas och lärare måste ges förutsättningar att verka utifrån de senaste vetenskapliga rönen.
 • Introduktionsperioden för nya i yrket måste säkras och stärkas. Mentorer måste få bra förutsättningar att introducera nya kollegor.
 

VI PÅVERKAR

Leende kvinnlig lärare står i skola och pratar med kollega.

VI PÅVERKAR

Våra undersökningar

En viktig del i vårt påverkansarbete mot politiker och huvudmän handlar om att undersöka lärares vardag. I våra rapporter och undersökningar vill vi föra fram hur lärare, studie- och yrkesvägledare och studenter faktiskt har det.

Här hittar du våra undersökningar
Frågor & svar