Så tycker Sveriges Lärare

Du som lärare har det viktigaste samhällsuppdraget – att ge våra barn och elever en likvärdig utbildning av hög kvalitet.

Gymnasieskola - porträtt

För att du ska kunna lyckas med ditt uppdrag måste du ges rätt förutsättningar och resurserna måste stå i förhållande till de mål och de förutsättningar som verksamheten har.

Sveriges Lärare driver kraftfullt på för att få till nödvändiga förändringar så att du kan fokusera på att vara lärare eller studie- och yrkesvägledare.

Det här kämpar vi för

Bättre arbetsmiljö och mindre arbetsbelastning

 • Undervisningstiden samt tiden för för- och efterarbete, och planeringstiden, måste regleras.
 • Undervisnings- och barngruppernas storlek måste regleras.
 • Nolltolerans mot hot och våld i skolsystemet. Ska inte accepteras någonstans i skolsystemet.

Bättre löner

 • Lönerna måste bättre spegla yrkets stora ansvar och locka fler att välja yrket som lärare och studie- och yrkesvägledare.
 • Lönestrukturen måste förbättras där erfarenhet, yrkesskicklighet och formella meriter spelar en större roll.
 • Att välja yrket som lärare eller studie- och yrkesvägledare måste löna sig ur ett livslöneperspektiv. Löner måste därför fortsätta att öka under hela yrkeslivet.

Statens ansvar

 • Staten måste ta över huvudansvaret för finansiering, resursfördelning och likvärdighet i hela skolväsendet. Skolpengen måste ersättas med ett rättvisare finansieringssystem.
 • Vinst- och marknadsskola måste fasas ut och de skattepengar som går till skolan ska stanna i skolan. Skolvalet måste reformeras för att bryta segregationen.
 • Staten måste ta över ansvaret för lärares fortbildning och utveckling i yrket.

Förstärkt lärarutbildning och introduktion till yrket

 • Alla vägar till läraryrket måste hålla samma kvalitet. Lärarledda undervisningstiden måste öka, likaså måste det tydliggöras vad som krävs för att bli lärare.
 • Den skolnära forskningen ska stärkas och lärare måste ges förutsättningar att verka utifrån de senaste vetenskapliga rönen.
 • Introduktionsperioden för nya i yrket måste säkras och stärkas. Mentorer måste få bra förutsättningar att introducera nya kollegor.

Vi påverkar

Grundskola - övrigt

Undersökningar som sätter tryck

Att undersöka och berätta om våra medlemmars vardag är en viktig del av vårt påverkansarbete. Allt för att politiker och huvudmän ska få underlag att fatta kloka beslut om det som verksamheten mest av allt behöver.

Frågor & svar