Hoppa till sidans innehåll Hoppa till sidans huvudnavigering

Planera semester som lärare

Du har vanligtvis rätt till minst fyra veckors sammanhängande ledighet under sommarmånaderna. Arbetsgivaren bestämmer över förläggningen, men du ska ha möjlighet att framföra önskemål och få besked i god tid.

Enligt semesterlagen ska du få besked senast två månader i förväg. Det innebär att semesterplaneringen inför sommaren ofta sker redan i mars, för att arbetsgivaren ska kunna ge besked två månader innan 1 juni.

Arbetsgivaren ska förhandla eller samverka med lokala facket inför semesterförläggning. Det är viktigt att försöka hitta en balans mellan att låta medarbetarna vara lediga enligt önskemål och samtidigt ha en tillräcklig bemanning under sommaren.

De som arbetar när de flesta andra är lediga behöver ha en dräglig arbetsmiljö och det måste finnas utrymme för kortare sjukfrånvaro eller vård av barn.

Kan arbetsgivaren avbryta eller dra tillbaka beviljad semester?

Ja, men bara om det finns tillräckligt vägande skäl. Ett exempel är om det inträffar något oförutsett som äventyrar verksamheten. Det räcker sällan med att en enstaka kollega blivit sjuk.

Din arbetsgivare ska ersätta dig för de kostnader som uppstår, exempelvis för inställd resa. Ta upp detta direkt när arbetsgivaren kontaktar dig.

Om du är tveksam till om arbetsgivarens skäl räcker ska du inte vägra arbete, utan omedelbart kontakta Sveriges Lärare.

Om du jobbar inom kommunal verksamhet

Jobbar du inom kommunal verksamhet och din semester avbryts på begäran av din arbetsgivare, ska du kompenseras med en extra semesterdag för varje ordinarie arbetsdag under huvudsemester eller annan kompensation som du och din chef kan komma överens om.

De semesterdagar som drogs in ska du få tillbaka vid annat tillfälle, plus de extra dagarna. Du kan kompenseras med högst 5 extra semesterdagar.

Din arbetsgivare kanske inte beordrar dig att avbryta eller lägga om semestern, utan endast frågar om du kan tänka dig. Om du kan tänka dig att gå arbetsgivaren till mötes är det helt upp till er att komma överens om vad du ska få i utbyte.

Dina rättigheter

Gymnasieskola - övrigt

Ska du jobba på lovskola?

Du som är lärare med ferietjänst på en kommunal skola kan komma överens med din chef om att arbeta inom lovskola, men det är frivilligt.

Frågor & svar