Planera din semester

Du har vanligtvis rätt till minst fyra veckors sammanhängande ledighet under sommarmånaderna. Arbetsgivaren bestämmer i slutänden över förläggningen, men du ska ha möjlighet att framföra önskemål och få besked i god tid.

Förskola - övrigt

Denna information gäller dig som har semestertjänst. 

Sommarsemestern 

Semesterlagen säger att du att har rätt till fyra veckors sammanhängande ledighet under juni-augusti. Du ska ha möjlighet att framföra önskemål i god tid och vanligtvis påbörjas planeringen redan i februari eller mars.  

Tanken är att du och din arbetsgivare ska komma överens, vilket innebär att arbetsgivaren behöver försöka att tillgodose din och kollegornas önskemål. Går det inte att komma överens är det arbetsgivaren som bestämmer.  

Det är viktigt att försöka hitta en balans mellan att låta medarbetarna vara lediga enligt önskemål och samtidigt ha en tillräcklig bemanning under sommaren. 

De som arbetar när de flesta andra är lediga behöver ha en dräglig arbetsmiljö och det behöver finnas utrymme för kortare sjukfrånvaro eller vård av barn. 

Förhandling och besked  

Arbetsgivaren ska förhandla, eller samverka om det finns ett samverkansavtal, semesterförläggningen med arbetsplatsombudet. Arbetsgivaren ska underrätta dig om din semesterförläggning minst två månader i förväg, men det gäller endast om den inte är enligt dina önskemål eller om inte arbetsgivaren inte kommit överens med arbetsplatsombudet.  

Det finns omständigheter som kan göra att arbetsgivaren ibland kan behöva underrätta dig vid en senare tidpunkt, exempelvis om du har börjat din anställning nära inpå semesterledigheten. 

Semester under andra delar av året 

Principen om att arbetsgivaren ska underrätta dig två månader i förväg gäller även om du vill ta ut en vecka eller enstaka semesterdagar, de gånger du och arbetsgivaren inte kommer överens, under förutsättning att du förstås ansökt i god tid. Om du ansöker om semester med kort varsel krävs att du och arbetsgivaren blir överens.  

Sparad semester 

Det är viktigt att skilja på årets semesterdagar, det vill säga de dagar du kan ta ut först i år, och sparade semesterdagar från tidigare år.  

Arbetsgivaren måste lägga ut 20 av årets semesterdagar. Om du tjänat in fler än 20 semesterdagar kan du spara en eller flera av dessa till ett senare år. Hur många dagar som kan sparas och hur länge de kan sparas, beror på vilket kollektivavtal du omfattas av.  

Om du har för avsikt att spara någon eller några av årets semesterdagar, bör du meddela din arbetsgivare det. Annars finns en risk att arbetsgivaren lägger ut alla årets semesterdagar.  

För att ta ut sparade semesterdagar från tidigare år, krävs att du först tagit ut alla årets semesterdagar. Om du tänker ta ut sparade semesterdagar i anslutning till huvudsemestern, ska du underrätta arbetsgivaren om det när ni planerar semesterförläggningen. Uttag av sparade semesterdagar vid annan tid på året, ska du vanligtvis underrätta arbetsgivaren om minst två månader i förväg.  

Obetald semester

Även om du inte tjänat in tillräckligt med betalda semesterdagar, har du fortfarande rätt till fyra veckors sammanhängande obetald ledighet på sommaren. Vill du inte ta obetald ledighet är du vanligtvis inte tvungen att göra det. Oavsett är det viktigt att du, när semesterplaneringen pågår, meddelar din arbetsgivare hur du tänkt göra. 

Checklista

  • Om semesterplaneringen inte påbörjats i mars – ta upp med chefen och arbetsplatsombudet att det är dags.  
  • Kontakta lönehandläggaren för att ta reda på hur många betalda semesterdagar du har och vilka av dem som är årets respektive sparade semesterdagar.  
  • Ansök om semester i god tid, gärna minst två månader i förväg. 
    Meddela om du har för avsikt att ta ut sparad semester i anslutning till sommarledigheten.
  • Meddela om du tänkt spara semesterdagar överstigande 20 betalda semesterdagar till nästa år. Du får inte spara semesterdagar om du samma semesterår tar ut sparade semesterdagar.
  • Om du inte har betalda semesterdagar att ta ut, meddela arbetsgivaren om du tänkt vara ledig ändå eller vill avstå hela eller delar av ledigheten.  
  • Om du tänkt vara föräldraledig under sommaren behöver du anmäla det till arbetsgivaren minst två månader i förväg. Tre månader i förväg gäller om du är kommunalt anställd.

Råd och stöd

Gymnasieskola - porträtt

Om du har oturen att bli sjuk

Du behöver verkligen din återhämtning under lov och semester, och så kanske du har oturen att bli sjuk. Vilken ersättning får du då? Ska du sjukskriva dig?

Din arbetstid

Förskola - övrigt

Ferie- eller semestertjänst?

Ferietjänst innebär att hela årets arbetstid är förlagd i anslutning till läsåret. Alternativet är att ha så kallad semestertjänst, då du arbetar förutom när du har semester.

Frågor & svar