Hoppa till sidans innehåll Hoppa till sidans huvudnavigering

Gå till startsidan

Din fysiska arbetsmiljö

Förskollärare Siri Nestius och Malin Magnusson, på förskolan Höjden i Johanneshov, Stockholm (Pysslingen).

Den fysiska arbetsmiljön handlar om dina arbetsredskap och den lokal du vistas i. Här går vi igenom vad som gäller och vad du har rätt till.

Du ska ha en bra arbetsmiljö runt omkring dig. Det kan handla om skrivbord och stolar, datorer, värme, utrymme, ventilation eller buller. Det kan också handla om hur lokalerna är planerade och hur många som vistas i dem.

Det finns regler som ska följas

Det finns utförliga regler och mätbara gränsvärden för hur din fysiska arbetsmiljö ska utformas. Arbetsmiljöverket ger ut föreskrifter som reglerar det mesta i vår fysiska arbetsmiljö, ofta väldigt detaljerat. Arbetsgivaren är skyldig att veta vad som står i föreskrifterna och ansvarar för att reglerna följs.

Råd och stöd

Olle Linton, gymnasielärare och ombud för Sveriges Lärare, Östra Real, Stockholm.

Så säger lagen om din inomhusmiljö

Du och dina kollegor ska ha ett bra inomhusklimat. Temperatur, ventilation, ljud- och ljusmiljö ska anpassas till verksamheten, både när det gäller undervisning och andra arbetsuppgifter.

ONT I KROPPEN?

Melinda Schälin, förskollärare och ombud, Jönköping, Lärarfackligt 2018.

Ergonomi och belastning

Ergonomi handlar om hur arbetsmiljön och arbetet kan behöva anpassas efter hur vi använder kroppen. Förskollärare är en utsatt grupp när det handlar om fysisk belastning.

HYGIEN OCH SMITTA

Lärare och elever i grundskola och fritidshem

HYGIEN OCH SMITTA

Minska smittspridningen

God hygien och ventilation är grundläggande för att förebygga smitta och undvika att sprida smitta vidare. Erfarenheter och rutiner från Covid-19 ska vi behålla även när pandemin klingar av.

"Jag är medlem för att det är en extra trygghet. Som ombud har jag också lärt mig mycket om arbetsmiljö och det har varit väldigt bra, både för mig och mina kollegor!"

Lina Carlsson

Musiklärare i kulturskola, Mjölby

Lina Carlsson, musiklärare i kulturskola Mjölby
Frågor & svar