För dig som är kulturskollärare

Välkommen till våra sidor särskilt för dig som är lärare inom musik- och kulturskolan. Här har vi samlat information och råd som kan vara ett stöd i din yrkesroll.

Vi jobbar för att du ska ha bra förutsättningar, en bra lön och för att lyfta kulturskolans viktiga roll. Staten ska ett övergripande ansvar för finansieringen, och alla kommuner ska vara skyldiga att erbjuda kulturskola. 

Allt om lön

Förskola - porträtt

Vad tjänar kulturskollärare?

Vi driver på för att du ska ha en bra lön och en god löneutveckling. Statliga satsningar på lön och karriärvägar ska även komma kulturskolan till del.

Ordförandebloggen

Åsa Fahlén - förbundsordförande

Kulturskolan måste värnas!

Åsa Fahlén, ordförande i Sveriges Lärare, om att regeringen minskat det statliga stödet till kulturskolan: "Ändrade förutsättningar skapar en ryckighet för både lärare och elever inom en verksamhet som redan har tuffa villkor."

Frågorna i förbundet

Nationellt råd för kulturskolan

I Sveriges Lärare finns ett nationellt råd för lärare i kulturskolan som bland annat är rådgivande till förbundsstyrelsen i frågor som rör medlemsgruppen. Läs mer om uppdraget och se vilka som är ledamöter.

Bättre förutsättningar

Förskola - övrigt

Checklista för dig i kulturskolan

Ska du byta tjänst, ta på dig nya uppdrag eller är det dags att planera nästa år? Här hittar du fakta om dina rättigheter enligt lagar och avtal. Ställ krav på rätt förutsättningar med hjälp av vår checklista.

Fördjupning och nyheter

Ämnestidning

Din tidning: Ämnesläraren

Fem gånger per år ger vi ut tidningen Ämnesläraren med fördjupningar och nyheter för lärare inom praktisk-estetiska ämnen. Som medlem har du rabatt och får dessutom ett nyhetsbrev varannan vecka. 

Råd och stöd

Guide till kollektivavtalet

I ditt kollektivavtal står vad som gäller kring allt från föräldraledighet till arbetstid och lön. Med vår guide kan du enkelt se vad som gäller på din arbetsplats.

"Jag är medlem för att det är en extra trygghet. Som ombud har jag också lärt mig mycket om arbetsmiljö och det har varit väldigt bra, både för mig och mina kollegor!"
Lina Carlsson Musiklärare i kulturskola, Mjölby
Frågor & svar