Så lyckas du med medarbetarsamtalet

Här får du våra bästa tips på hur du får ut det mesta av ditt medarbetarsamtal, eller utvecklingssamtal som det också kallas.

Grundskola - övrigt

Medarbetarsamtalet är ett professionellt samtal mellan dig och din chef där du får ge din syn på ditt uppdrag och dina förutsättningar.

Regelbundna samtal om vad du behöver för att utföra ditt uppdrag förespråkas i arbetsmiljölagen och i alla kollektivavtal som Sveriges Lärare tecknar.

Dialogen om uppdrag, förutsättningar, arbetstid och arbetsbelastning behöver pågå kontinuerligt och inte bara under medarbetarsamtal. De är dock bra tillfällen för att förtydliga och fördjupa dialogen.

Medarbetarsamtalen är viktiga för att du ska kunna påverka din egen situation samt ge din syn på hur verksamheten kan ledas och planeras. 

Fem tips för ditt medarbetarsamtal

På de flesta arbetsplatser har arbetsgivaren tagit fram en mall för vilka områden samtalet ska handla om. Troligtvis utgår din chef från den strukturen i ert samtal men du kan även ta upp annat som rör ditt uppdrag och dina förutsättningar.

Om du eller chefen vill prata om frågor som inte ryms inom ramen för medarbetarsamtalet bör ni boka in ett nytt möte för att diskutera dem. 

Följande frågor kan du ställa dig själv. Fundera över hur de olika delarna fungerar som helhet. Fundera också på om du har balans mellan ditt uppdrag och dina förutsättningar samt om du får möjlighet till egen kompetensutveckling.

 • Vad ingår i mitt uppdrag?
 • Vad går bra i mitt uppdrag?
 • Hur påverkar mina förutsättningar min arbetssituation och elevernas resultat?
 • Vilka resurser behöver jag ha tillgång till?
 • Hur är min arbetsmiljö?
 • Har jag en rimlig arbetsbörda?
 • Ryms mina arbetsuppgifter inom arbetstiden?
 • Används min kompetens rätt?
 • Får jag det stöd jag behöver av kollegor och arbetsgivare?
 • Vilken kompetensutveckling behöver jag på kort och lång sikt?
 • Hur vill jag bidra till verksamhetens utveckling?
 • Vad skulle jag, arbetslaget och arbetsplatsen vilja utveckla?
 • Vilka möjliga framgångsvägar och hinder finns?

Titta även tillbaka på dokumentationen från förra lönesamtalet och medarbetarsamtalet och följ upp hur det har gått. 

När du och din chef är överens om vilka uppdrag du har bör ni också se till att du har rätt förutsättningar för att kunna utföra dem inom arbetstiden. Ni behöver också ha en plan för hur och när ni ska följa upp mål som ni sätter upp.

Samtalet om uppdrag och förutsättningar behöver hänga ihop med det som tas upp i lönesamtalet. Vilka möjligheter till löneutveckling ger uppdraget och den planerade kompetensutvecklingen? Hur värderas uppdraget? Vad avgör hur arbetsinsatsen värderas?

Det är ofta enkelt att sätta upp mål som ”Så här långt vill jag komma med mina elever” eller ”Det här vill jag bli bra på”. Men är det möjligt att nå dem? Gör en tydlig koppling mellan de förutsättningar du har och vad du tror du kan nå med dem, samt de förutsättningar du behöver för att nå dit du vill.

De förutsättningar du får som professionell lärare spelar en avgörande roll för om verksamheten ska nå sina mål. Det är viktigt att våga vara tydlig.

Det finns lärare som undviker den diskussionen av rädsla för att det ska påverka löneutvecklingen. Men den är viktig för att din chef ska förstå och kunna ta ansvar för såväl kvaliteten i elevernas undervisning som hur personalen mår. En lärare som mår bra gör också ett bättre jobb.

Prioritera tillsammans de viktigaste arbetsuppgifterna. Utgå ifrån att arbetstidsramen ska hållas, våga prata om elevgruppens storlek, tid för för- och efterarbete, tillgång till rätt material och andra viktiga förutsättningar.

Dokumentera det ni kommer överens om under medarbetarsamtalet, inte minst för att senare kunna följa upp. 

För att uppdrag och arbetstid inte bara ska hanteras individuellt behövs ett gemensamt, strategiskt samtal om prioritering, organisation och arbetsfördelning.

Du som enskild kan ta upp frågor med ditt ombud. Kanske är det fler än du som funderat på samma sak och då är det bra för ombudet att få kännedom om det. Finns det gemensamma frågor att driva blir ni starkare om ni driver dem tillsammans.

Du som är ombud kan samla medlemmarna och diskutera arbetsbelastning och arbetsmiljö. Inför medarbetarsamtalen kan det också vara viktigt att uppmuntra chefen att prata med hela personalgruppen om hur hen tänker kring till exempel kompetensutveckling och arbetsbelastning.

Om du som ombud behöver stöd i eller inför de här samtalen finns hjälp att hämta i din förening och hos andra ombud i Sveriges Lärare. 

Tips

Förskola - övrigt

Så kan du maxa lönesamtalet

Dags för årets lönesamtal? Skaffa dig en plan på kort och lång sikt. Förbered dig genom att följa våra checklistor inför, under och efter. 

Råd och stöd

Högskola - övrigt

Allt om din arbetsmiljö

Det är viktigt att arbeta förebyggande och systematiskt med arbetsmiljön. Läs mer om vilka regler som finns och vad ni kan göra på din arbetsplats för att få en bättre arbetsmiljö.

Schemakollen

Förskola - porträtt

Följer ditt schema avtalet?

Använd schemakollen och få syn på om alla arbetsuppgifter ryms inom arbetstiden. Prata med din chef om något inte är som det ska.

Frågor & svar