VFU för dig som studerar till studie- och yrkesvägledare

Den verksamhetsförlagda utbildningen, VFU:n, är en viktig och spännande del på din väg mot yrkeslivet. Här går vi igenom hur VFU fungerar för dig som pluggar till studie- och yrkesvägledare.

Högskola - övrigt

Den del som du läser på högskolan och den del som du läser ute i verksamheten ska skapa en helhet. För att få ut det mesta av din VFU är det därför bra om du funderar på hur du kan använda och testa det du lärt dig på VFU:n.

Så mycket VFU ska du ha

Under dina tre år kommer du att ha olika former av VFU som hänger ihop med den eller de kurser du går. Den första perioden kan vara kortare, ner till en vecka, och som mest kommer du att ha VFU i upp till åtta veckor.

Platsen för din VFU

Både du och din VFU-plats bör få veta att du ska vara där i god tid innan.

Placeringen ska vara på ett rimligt avstånd hemifrån. Ibland finns det resebidrag – hör med ditt lärosäte.

Din handledare

Din handledare ska helst ha gått en handledarutbildning för studie- och yrkesvägledare. Du och handledaren har kontakt med universitetet och lägger upp din VFU tillsammans.

Du ska få vara aktiv

Det är viktigt att du får vara aktiv under din VFU och inte bara auskultera (lyssna och iaktta).

Du är inte en vanlig anställd

När du gör VFU är det inte tillåtet att använda dig inom skolans ordinarie verksamhet – såvida det inte görs som en uppföljningsbar aktivitet inom ramen för VFU.

Examination

Det är lärosätet som examinerar dig efter varje VFU, och handledaren lämnar ett underlag på hur det gått.

Du ska få rätt stöd för att klara din VFU. Om du inte skulle bli godkänd har du rätt att göra om din VFU.

Frågor och svar om VFU för dig som studerar till studie- och yrkesvägledare

På många högskolor förväntas studenten själv ordna VFU-placering. Om det är så ska ni studenter såklart få information om det i god tid. Prata med kursansvarig om du har svårt att hitta en placering. Om du får din VFU vid ett annat tillfälle ska det planeras med din studiegång.

Eftersom du har en nära kontakt med din handledare kan det ibland uppstå problematiska situationer. Det bästa är om du kan prata med handledaren om det är något som skaver och känns fel. Om det inte löser sig kan du prata med kursansvarig på ditt lärosäte. Det kan bli så att du själv eller kursansvarig sedan tar kontakt med rektorn eller chefen på arbetsplatsen där du gör VFU.

Lärosätet ska ha kontakt med din handledare i god tid innan du kommer dit och tillhandahålla den information som behövs. Det är inte ditt ansvar att lösa. Påpeka det för kursansvarig på ditt lärosäte!

Om det är kortvarigt är det inget större problem. Om det är långvarigt ska det finnas rutiner för det. Hör av dig till kursansvarig för att diskutera hur ni ska lösa situationen, så att du kan få din VFU som det var tänkt.

Under din VFU ska du få tillämpa det du lärt dig i undervisningen och få feedback från din handledare. Om du upplever att du inte får det ska du prata med din handledare. Om du inte får förståelse från handledaren ska du ta upp det med kursansvarig på lärosätet. 

Lyft det med din handledare. Om du har fler frågor om arbetsmiljön – vänd dig till ombudet för Sveriges Lärare på arbetsplatsen där du gör VFU. Om det inte finns ett ombud kan du kontakta oss.

Ja, enligt högskoleförordningen har du rätt att göra om din VFU två gånger om du inte får godkänt.

Oftast ska du vända dig till ditt lärosäte om du får problem. Om dina problem inte blir lösta vänder du dig till kåren.

Du är också välkommen att kontakta oss på Sveriges Lärare för råd. 

Studentlivet

Högskola - övrigt

Allt för studenter

Vi är organisationen för dig som studerar till lärare eller studie- och yrkesvägledare. Här har vi samlat aktuella frågor och stöd i olika situationer.

Vi tillsammans

Högskola - porträtt

Så fungerar Sveriges Lärarstudenter

Vilka sitter i styrelsen? Hur bestämmer vi vilka frågor vi driver tillsammans? Läs om hur du med ditt medlemskap kan vara med och påverka din utbildning och ditt framtida yrke.

Frågor & svar