Nationellt råd för fritidshem

Inom Sveriges Lärare finns det tre nationella råd. Ett av dem är för lärare i fritidshem.

Raymond Stokki saknas på bild

Rådet har till uppdrag att:

  • vara rådgivande till förbundsstyrelsen i frågor inom rådets verksamhetsform
  • följa av kongressen och förbundsstyrelsen fattade beslut
  • aktivt arbeta med frågor inom rådets verksamhetsområde utifrån medlemsgruppens fackliga och professionella intressen

Ledamöter

  • Daniella Crona, Ale
  • Hanna Almcrantz, Linköping
  • Pernilla Holmqvist, Eskilstuna
  • Raymond Stokki, Boden
  • Ricardo Pousette, Huddinge
  • Åsa Maria Bengtsson, Jönköping

Aktuellt inom rådet fritidshem

Sedan rådets tillsättning i mars har vi träffats vid flera tillfällen. Vi har deltagit i arbetet med att ta fram Sveriges Lärares politik för fritidshem, vilket skett i tätt samarbete med skolformsförening grundskola. Sammankallande i rådet Hanna Almcrantz kommer att vara länken mellan oss och skolformsförening grundskola. Den fastställda politiken presenterades i samband med Fritidshemmens dag den 9 maj. Här hittar du vår politik för fritidshemmen.

I september träffades vi och under hösten kommer vi att ordna fördjupande webbinarier om politiken. Representant från oss kommer även medverka i juryn när Årets lärare i fritidshem utses. Vi kommer också själva utse vårt kongressombud från rådet under hösten som tillträder 1 november.

Under året har vi även gett inspel till förbundets yttrande och remissvar.

Allmänt fritidshem och fler elevers tillgång till utveckling, lärande och en meningsfull fritid (SOU 2022:61)

Kontakta oss

Det nationella rådet träffas kontinuerligt och har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta sammankallande Hanna Almcrantz, hanna.almcrantz@fvsverigeslarare.se.

Missa inte våra möten om det kommunala avtalet HÖK 24

Medlem och lärare i fritidshem? Den 11 september ordnar vi en digital nätverksträff för lärare i fritidshem som handlar om HÖK 24 och fritidshemmen. 

Förtroendevald? Den 11 september ordnar vi ett digitalt möte om HÖK 24 för förtroendevalda i fritidshem.

Det här driver vi

Grundskola - övrigt

Arbetssituationen måste bli rimlig

En rejäl minskning av elevgrupperna, högre löner och tid för planering. I ”Ett fritidshem för framtiden” beskriver vi vilka frågor vi driver tillsammans för att förbättra förutsättningar och villkor.

Din yrkesroll

Allt för dig som är lärare i fritidshem

Du har ett viktigt jobb och ska ha de bästa förutsättningarna. Här har vi samlat information och stöd i din yrkesroll.

Frågor & svar