Ergonomi och belastning

Ergonomi handlar om hur vi använder vår kropp och hur vi anpassar arbetsmiljön efter våra egna behov, men också hur arbetet organiseras.

Belastningsergonomi handlar om hur arbetsställningar, arbetsrörelser, tunga lyft och andra förhållanden påverkar kroppens muskler och leder. Här ingår bland annat utformning av arbetslokaler, arbetsplatser, vilken utrustning som finns och hur arbetet organiseras.

Lyssna till din kropp!

Kroppen mår bra av rörelse och belastning, men människor har olika förutsättningar att klara av belastning. Den egna upplevelsen av arbetet är ofta en indikation på om en belastning är bra eller inte för kroppen och hälsan. Organisationen kan skapa förutsättningar för rätt belastning och tekniken kan underlätta och vara ett stöd i arbetet.

Belastningsergonomi i förskolan

Förskollärare är en utsatt grupp när det fysisk belastning. Förskollärare har högre sjukskrivningstal på grund av skador i muskler och leder än genomsnittet på arbetsmarknaden. De vanligaste belastningsskadorna hos förskollärare är ont i rygg och axlar samt problem med knän.

Det är lätt att glömma bort hur man till exempel lyfter eller sitter när det händer mycket runt om en. Finns det en psykisk påfrestning kan risken för belastningsbesvär mer än fördubblas. Mental stress ger dessutom ökad känslighet för fysisk smärta.

De flesta förskolor har numera ergonomiska hjälpmedel, exempelvis stegar på skötbord, rullpallar att använda i ateljén eller hallen och stövelknektar som gör att barnen själva kan ta av sig skor. Men det är viktigt att hjälpmedlen används. Här har alla ett ansvar.

Ergonomi vid datorarbete

Ett nyckelord för bra ergonomi vid datorarbete är variation. Människokroppen är gjord för aktivitet. Det ska vara enkelt att anpassa arbetsplatsen till olika personer och sittställningar.

Det är också bra att kunna stå och jobba. Lärares datorarbetsmiljö är ofta ett eftersatt område. Många delar arbetsrum, det är ofta trångt och ont om arbetsyta. Lyft detta till din chef och prata med ditt skyddsombud.

Reglerna som styr

Reglerna finns i Arbetsmiljöverkets föreskrift "Belastningsergonomi". Arbetsmiljöverket har även mer information om du vill fördjupa dig. 

 

Checklista

Gymnasieskola - gruppbild

Har ni problem med arbetsmiljön på skolan?

Vi går igenom hur du och dina kollegor kan agera om ni är drabbade av arbetsmiljöproblem. Följ vår checklista steg för steg.

Nästan olycka

Grundskola - övrigt

Så anmäler du tillbud

Om det händer något på din arbetsplats som skulle kunna leda till hälsobesvär, sjukdom eller olycksfall, ska du anmäla ett tillbud till arbetsgivaren. Allt för att undvika att fler råkar illa ut.

Så säger lagen

Förskola - övrigt

Du har rätt till rast och paus

Tid för återhämtning och reflektion är särskilt viktigt för dig som arbetar med människor. Det vet vi ju om, men ändå blir det inte alltid av. Tar du rast varje dag?

Frågor & svar