Nationell skolformsförening för förskolan

I Sveriges Lärare finns det tre nationella skolformsföreningar. En av dem är skolformsföreningen för förskolan.

Nationell skolformsförening för förskolan

Skolformsföreningen har till uppdrag att:

  • vara rådgivande till förbundsstyrelsen i skolformsspecifika frågor
  • väcka och driva skolformsspecifika frågor som är viktiga för medlemmarna 
  • ta fram förslag på politikutveckling för medlemsgruppen.

Styrelsen

Petra Hultqvist, ordförande, leg. förskollärare, Jönköping
André Juhlin, leg. förskollärare, Västerås
Anna-Mia Nilsson, leg. förskollärare, Göteborg
Cecilia Bross, leg. förskollärare, Stockholm
Erika Edvardsson, leg. förskollärare, Kungälv
Johan Eckman, leg. förskollärare, Malmö
Jenny Bandhede, leg. förskollärare, Uddevalla

Aktuellt inom skolformsföreningen

I april fattade förbundsstyrelsen beslut om politik för förskolan. Under våren har vårt fokus legat på att vara rådgivande till förbundsstyrelsen inför att beslut togs.

Under våren har vi även deltagit på ett gemensamt internat med övriga skolformsföreningar där en planering för höstterminens arbete gjordes. Vi har även fört diskussioner om vilka fokusfrågor vi ska ha. Vi ska ställa krav på:

  • maxtak för barngruppernas storlek
  • minimibemanning
  • förskollärartäthet
  • planering, för för- och efterarbete, utveckling regleras nationellt

Kontakta oss

Den nationella skolformsföreningen träffas kontinuerligt och har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss.

Petra Hultqvist, petra.hultqvist@fvsverigeslarare.se

Frågor & svar