Vårt internationella arbete

Sveriges Lärares uppdrag som fackförbund är att utveckla lärares villkor och profession både i Sverige och i världen. Du som är medlem är en del av en global rörelse. Här kan du läsa om hur du kan engagera dig och vad Sveriges Lärare gör internationellt.

Globala målen

Så jobbar vi med Agenda 2030

Sveriges Lärare påverkar för att fjärde globala utvecklingsmålet, samt delar av mål åtta, i FN:s Agenda 2030 ska bli verklighet. 

Samarbeten

Våra samarbeten ute i världen

I många länder är det inte självklart att lärare och deras organisationer är en dialogpart när skolan och läraryrkets förutsättningar diskuteras och utbildningspolitik utvecklas. Det vill vi ändra på. Därför arbetar vi bland annat med utvecklingssamarbeten runt om i världen.

Rättigheter

Så agerar vi vid kränkningar av fackliga rättigheter

Att bli förföljd, hotad, fängslad eller utsatt för våld – som svar på ens fackliga engagemang – blir allt vanligare i många länder. Vi jobbar aktivt mot fackliga kränkningar i vårt internationella arbete.

"Det känns bra i hjärtat att ”lilla jag” som enskild lärare kan vara med och bidra i det stora."
Anette Rosenqvist Grundskollärare, Norrköping

Engagera dig

Ditt engagemang i internationella frågor är oerhört viktigt. I Sveriges Lärare kan vi hjälpa dig att utveckla det.

Om medlemskapet

Gymnasieskola - gruppbild

Du är en del av något större

Som medlem är du en del av ett större sammanhang – på arbetsplatsen, i Sverige och i världen. Vår fackliga idé är att förbättra lärares och yrkes- och studieledares villkor och förutsättningar oavsett var de befinner sig.

Frågor & svar