Så kan du prata med chefen om din arbetsbelastning

Arbetar du mer än du ska? Är din arbetsbelastning på tok för hög? Du är tyvärr inte ensam. Här kommer våra tips på hur du kan lägga upp samtalet med din chef och få en bättre arbetssituation.

Grundskola - övrigt

Känner du att arbetsbelastningen blivit ett arbetsmiljöproblem för dig och att du inte får möjlighet att vara den lärare du vill vara? Då är det dags att ta samtalet med den som är ansvarig för din arbetsmiljö: din chef. 

Även om du vill gå in till din chef och ryta till så kan det vara mer strategiskt att lägga upp samtalet på ett annat sätt.

Lägg upp samtalet så här

Innan du tar upp frågan med din chef, fundera över de problem som din arbetsbelastning skapar. Hinner du inte med planering och rättning? Känner du ökad stress eller har kanske din arbetsglädje minskat?

Att ha konkreta exempel gör ditt ärende tydligt och gripbart. Det är även klokt att i förväg tänka ut några förslag på lösningar.

Tips: Använd våra verktyg Arbetstidskollen och Schemakollen för att få underlag till ditt samtal.

Det kan vara en bra idé att berätta för skyddsombudet att du tänker vända dig till din chef för hjälp med din arbetsbelastning. 

Timing är viktigt. Välj en tid då du vet att ni båda har tid att sitta ner utan stress. Om ni har en regelbunden avstämning kan det vara ett perfekt tillfälle. Om din chef inte har tid när du söker upp hen bör du be om att få boka en tid i närtid. 

Exempel på hur du kan säga eller skriva:

”Jag skulle behöva att vi sätter oss ner i lugn och ro för att prata igenom min arbetssituation ordentligt. Är det möjligt att ta detta samtal på torsdag eftermiddag?” 

Om din chef mot all förmodan avfärdar dig bör du vänligt men bestämt insistera på ett möte. Om det inte fungerar, ta kontakt med ditt ombud på skolan/förskolan för råd och stöd.

När du väl börjar samtalet, använd "jag"-budskap för att förmedla det du vill säga. Till exempel, i stället för att säga "Du ger mig för mycket att göra", pröva "Min arbetsbörda gör att jag inte kan vara närvarande för eleverna på det sätt som de behöver."

Om du har dokumenterat i exempelvis Arbetstidskollen och/eller Schemakollen och vill diskutera utifrån det, så kan det vara bra att presentera det underlaget på mötet. 

Exempel på hur du kan säga:

"Inför vårt möte har jag reflekterat över min arbetssituation och när min arbetsbelastning har varit särskilt hög. Jag har dokumenterat för att vi tydligare ska kunna se mönster och områden där vi kan behöva göra förändringar."

"Min nuvarande arbetssituation gör det svårt för mig att upprätthålla den kvalitet i undervisningen som jag strävar efter. Jag skulle vilja prata om hur vi kan balansera mina arbetsuppgifter så att jag kan fortsätta att ge våra elever den uppmärksamhet de behöver."

”Min nuvarande arbetsbelastning gör att jag inte mår bra. Att inte kunna ge eleverna det som jag tänker att de har rätt till påverkar mitt mående och jag är stressad. Jag vill prata med dig om vad vi kan ta bort.” 

Var beredd med dina förslag på hur situationen kan förbättras. Kan vissa uppgifter tas bort från dig? Finns det möjlighet för mer flexibel arbetstid? Att komma med lösningar visar att du är proaktiv och villig att samarbeta för att göra din arbetsmiljö bättre.

Exempel på hur du kan säga:

"Jag har tänkt på några möjliga lösningar som skulle kunna hjälpa till att lätta på min arbetsbörda. En tanke är att få stöd med viss administration eller att dela några av de större projekten med en kollega. Vad tror du om det?"

Ge utrymme för din chef att uttrycka sina tankar och lösningar. Detta är inte bara ditt samtal – det är en dialog. Visa att du uppskattar eventuella förslag och är öppen för att pröva andra lösningar är de du själv presenterat.

Samtalet behöver komma fram till någon/några åtgärder och det bör även leda till att det blir tydligare hur du ska prioritera när arbetstiden inte räcker till.

Exempel på hur du kan säga:

"Jag vill gärna höra dina tankar och förslag. Hur ser du på de möjligheter jag nämnde? Finns det andra alternativ du tänker skulle kunna vara mer effektiva?"

I normalfallet leder ett samtal fram till åtgärder. I slutet av samtalet är det klokt att summera vad ni har kommit fram till. Ofta gör chefen det. Men om din chef inte gör det är det klokt att summera i slutet av samtalet.

Exempel på hur du kan säga:

”Tack för samtalet, när jag summerar samtalet och vad vi kommit fram till så har jag förstått att vi prövar följande åtgärder. Åtgärd 1, åtgärd 2, åtgärd 3.”

Avsluta samtalet med att komma överens om en tid för att utvärdera de förändringar som gjorts. Det visar att du menar allvar med att du behöver förbättringar. Ni får också båda en chans att reflektera över vad som fungerar och inte.

Exempel på hur du kan säga:

"Kan vi sätta upp en tid om fyra veckor för att utvärdera hur de här förändringarna har fungerat? Då skulle vi tillsammans kunna se om jag har fått en bättre situation och göra ytterligare justeringar om det behövs."

Chefen har ansvaret för din arbetsmiljö

Din chef ska hjälpa dig så att arbetsuppgifter och befogenheter inte ger upphov till ohälsosam arbetsbelastning. Det innebär att chefen behöver följa upp och ha koll på hur du och dina kollegor har det. Allt för att kunna prioritera om, lyfta bort arbetsuppgifter eller genomföra andra åtgärder. Det är även viktigt att du signalerar om din arbetsbelastning är för hög. 

Hur går jag vidare om jag inte får stöd och hjälp?

Om du inte får stöd och hjälp av din chef bör du ta kontakt med ditt lokala skyddsombud eller arbetsplatsombud för råd och stöd. Ni kan gemensamt resonera om hur ni kan lyfta frågan igen med chefen.

Är det kanske fler på din arbetsplats som har samma situation? Prata ihop er tillsammans med ombudet för att hitta en gemensam strategi framåt.

Råd och kunskap

Guide för din arbetstid

För mycket undervisningstid, för lite tid för planering och uppföljning? Hinner du inte ta pauser? Läs om hur reglerna ser ut och vad du kan göra när vardagen inte går ihop.

Din kontakt

Grundskola - porträtt

Sveriges Lärare nära dig

Sveriges Lärare finns över hela landet och vilken förening du tillhör beror på var du jobbar. Om du loggar in med BankID på Mina Sidor kan du se din lokalförening/riksförening och vem som är ombud.

Medlemsförmån

Gymnasieskola - porträtt

Vi finns här för dig! 

En av dina medlemsförmåner är att du har tillgång till experter som svarar på det mesta som rör dina rättigheter på jobbet. Välkommen att höra av dig! 

Frågor & svar