Tjänstledighet för studier

Du har rätt att vara tjänstledig för studier om du varit anställd i minst ett halvår enligt studieledighetslagen. Din arbetsgivare ska ge dig besked om när din ledighet kan börja, vilket bör vara senast sex månader efter att du ansökt.

Studieledighetslagen

Du bör ansöka om studieledighet skriftligen. När arbetsgivaren tar emot ansökan ska du vanligtvis inom ett par dagar få besked om när din ledighet kan börja.

Arbetsgivaren kan inte neka

Arbetsgivaren kan inte neka dig ledighet men kan, i normala fall, skjuta på din ledighet högst sex månader från det att du ansöker.

Du kan lämna in ansökan ett halvår innan utbildningen startar, även om du inte har blivit antagen. Du har bara rätt till ledigheten om du blir antagen, så blir du inte det måste du meddela dina arbetsgivare direkt. 

Kontakta Sveriges Lärare om din arbetsgivare vill skjuta på ledigheten i mer än sex månader och ni inte kommer överens.

Du väljer själv ämne

Studierna behöver inte ha någon anknytning till ditt arbete. Däremot måste det finnas en studieplan, till skillnad från självstudier.

Om dina studier har tydlig anknytning till ditt jobb och kan ses som kompetensutveckling/forskarstudier kan din arbetsgivare ha särskilda villkor och förmåner du kanske omfattas av. Arbetsgivaren kan exempelvis låta dig behålla hela eller delar av lönen när du studerar.

Jobba under studierna?

Du kan ansöka om studieledighet på deltid även om studierna är på heltid, men inte tvärtom. Dina arbetstider ska göra det möjligt för dig att genomföra studierna.

Om du vill arbeta under vissa perioder, är det viktigt att det framgår av din ledighetsansökan. I ansökan behöver det då stå att du vill vara studieledig exempelvis 1 januari-30 juni samt 1 augusti-31 december.

Du gör klokt i att berätta för din arbetsgivare om du tänkt jobba hos någon annanstans under ledigheten. Rätten till din ledighet grundar sig i studier, inte i arbete hos annan arbetsgivare.

Avbryta studierna eller ledigheten?

Du har rätt att avbryta din studieledighet om du avbryter dina studier, senast två veckor efter att du meddelat din arbetsgivare. Om du har du varit ledig mer än ett år är det en månad som gäller.

Om du vill sluta plugga utan att gå tillbaka till ditt jobb, måste din arbetsgivare godkänna att du byter ut din studieledighet mot annan ledighet.

Din ekonomi under studierna

Det finns, utöver arbete och studiestöd och studielån från CSN, andra sätt som du kan få ersättning på när du studerar: 

Behålla lönen 

Om dina studier har tydlig anknytning till ditt jobb och kan ses som kompetensutveckling/forskarstudier kan din arbetsgivare ha särskilda villkor och förmåner du kanske omfattas av. Arbetsgivaren kan exempelvis låta dig behålla hela eller delar av lönen när du studerar. Ta upp detta med din arbetsgivare när ni diskuterar dina studier.  

Omställningsstudiestöd

Kollektivavtalet kan ge extra ersättning om du studerar med det statliga omställningsstudiestödet. 

Lön, semester och pension

Under tiden som du är studieledig har du inte rätt att ingå i den årliga lönerevisionen, utan din lön behöver justeras när du kommer tillbaka i tjänst. Du tjänar inte in semester/ferie eller tjänstepension om du är studieledig utan lön.

Ny statlig ersättning!

Du som är mitt i yrkeslivet och vill studera för att stärka din ställning på arbetsmarknaden, kan från och med den 1 oktober 2022 ansöka hos CSN om att få ett statligt omställningsstudiestöd. Stödet kan just nu sökas för studier i Sverige som börjar 1 januari – 30 juni 2023. 

Det statliga stödet är 80 procent av lönen, men räknas på högst 26 600 kr per månad. CSN beviljar ansökningarna i den ordning de kommer in och så länge de statliga pengarna räcker.

Vad gäller?

Gymnasieskola - övrigt

Många svar finns i ditt avtal

I ditt kollektivavtal finns svaren på vad som gäller för dig. Till exempel kring lön, föräldraledighet och arbetstid. Har du inget kollektivavtal? Kontakta oss!

Checka av

Förskola - övrigt

Har du lämnat rätt uppgifter?

Det är bra att kolla emellanåt om vi har rätt uppgifter om dig. Du kanske har flyttat, bytt jobb eller mejladress? Uppdatera enkelt genom att logga in med BankID på Mina sidor.

Frågor & svar