Det här är våra stadgar och styrdokument

Grunden för hur Sveriges Lärare ska fungera som organisation finns att hitta i våra stadgar och styrdokument. Kongressen beslutar om både stadgar och styrdokument.

Stadgar

Inriktningen för hur Sveriges Lärares ska arbeta antogs i maj 2022.

Övergångsregler

Övergångsreglerna syftar till att tillvarata medlemmar och förtroendevaldas engagemang och kompetens under övergångsperioden, 1 januari 2023 och fram till kongressen 2024. 

Normalstadgar

Normalstadgarna beskriver uppdraget och ska vara ett stöd för våra lokalföreningar, riksföreningar och andra föreningar/organ.

Sveriges Lärarstudenter

Frågor & svar