Hoppa till sidans innehåll Hoppa till sidans huvudnavigering

Sjukpenninggrundande inkomst (SGI)

Vi har samlat grundläggande information som är bra för lärare att ha koll på. Informationen är generell. Du ska alltid fråga Försäkringskassan vad som gäller i just din situation.

Sjukpenninggrundande inkomst, SGI, är ett underlag som Försäkringskassan tar in för att beräkna hur mycket pengar du kan få i till exempel sjukpenning. Oftast är den densamma som din årliga arbetsinkomst.

Inkomster räknas in i SGI:n om 

 • du kommer att ha dem under minst 6 månader framåt, eller 
 • de är årligen återkommande. Det gäller även ob-tillägg, övertidsersättning och provision. 

SGI:n är i farozonen för att sänkas eller nollklassas (nollas) om du exempelvis

 • är för sjuk för att arbeta men nekas sjukpenning eller får sjukpenningen indragen  
 • inte tar ut föräldrapenning under all föräldraledighet efter att barnet fyllt ett år
 • är arbetslös utan att få a-kasseersättning  
 • du studerar utan studiemedel 

Vad innebär det om SGI:n nollas eller sänks?

Som nollklassad utestängs du från stora delar av det skydd som sjukförsäkringen ger. En nollklassning av SGI:n får omedelbara konsekvenser, som att  

 • ingen sjukpenning betalas ut vid förnyad sjukskrivning – inte ens vid en annan diagnos 
 • föräldrapenning endast ges ut på grundnivå
 • du inte kan få tillfällig föräldrapenning om barnen blir sjuka  

Sänkt SGI innebär att du får en lägre ersättning framgent   

 • om du exempelvis är sjukskriven på halvtid och nekas sjukpenning, men fortsätter att endast jobba halvtid, sänks SGI:n till att motsvara halvtidslönen.  
 • om ditt barn fyllt 1 år och du är föräldraledig på 25 % utan att ta ut någon föräldrapenning, sänks din SGI till att motsvara 75 %-lönen. Den lägre SGI:n ligger till grund för alla ersättningar från Försäkringskassan, som sjuk- och föräldrapenning.  

Skydda eller återställ SGI:n

För att skydda SGI:n kan du behöva anmäla dig som aktivt arbetssökande på Arbetsförmedlingen.  

Du kan, något förenklat, få tillbaka din SGI om du återgår i tjänst och kan förväntas vara i tjänst i den omfattningen under de följande sex månaderna. Försäkringskassan gör en samlad bedömning av ”avsikten” och möjligheten att gå i tjänst och vara i arbete. Visar det sig att du inte är i skick att arbeta kan det bli ett nej till att återställa SGI:n.

Föräldraledig på heltid

Förskola - övrigt

Dags för en längre ledighet?

Förbered dig genom att följa våra checklistor inför, under och efter din föräldraledighet. 

Frågor & svar