Sjukpenninggrundande inkomst (SGI)

Vi har samlat grundläggande information som är bra för lärare att ha koll på. Informationen är generell. Du ska alltid fråga Försäkringskassan vad som gäller i just din situation.

Sjukpenninggrundande inkomst, SGI, är ett underlag som Försäkringskassan tar in för att beräkna hur mycket pengar du kan få i till exempel sjukpenning. Oftast är den densamma som din årliga arbetsinkomst.

Inkomster räknas in i SGI:n om 

 • du kommer att ha dem under minst 6 månader framåt, eller 
 • de är årligen återkommande. Det gäller även ob-tillägg, övertidsersättning och provision. 

SGI:n är i farozonen för att sänkas eller nollklassas (nollas) om du exempelvis

 • är för sjuk för att arbeta men nekas sjukpenning eller får sjukpenningen indragen  
 • inte tar ut föräldrapenning under all föräldraledighet efter att barnet fyllt ett år
 • är arbetslös utan att få a-kasseersättning  
 • du studerar utan studiemedel 

Vad innebär det om SGI:n nollas eller sänks?

Som nollklassad utestängs du från stora delar av det skydd som sjukförsäkringen ger. En nollklassning av SGI:n får omedelbara konsekvenser, som att  

 • ingen sjukpenning betalas ut vid förnyad sjukskrivning – inte ens vid en annan diagnos 
 • föräldrapenning endast ges ut på grundnivå
 • du inte kan få tillfällig föräldrapenning om barnen blir sjuka  

Sänkt SGI innebär att du får en lägre ersättning framgent   

 • om du exempelvis är sjukskriven på halvtid och nekas sjukpenning, men fortsätter att endast jobba halvtid, sänks SGI:n till att motsvara halvtidslönen.  
 • om ditt barn fyllt 1 år och du är föräldraledig på 25 % utan att ta ut någon föräldrapenning, sänks din SGI till att motsvara 75 %-lönen. Den lägre SGI:n ligger till grund för alla ersättningar från Försäkringskassan, som sjuk- och föräldrapenning.  

Skydda eller återställ SGI:n

För att skydda SGI:n kan du behöva anmäla dig som aktivt arbetssökande på Arbetsförmedlingen.  

Du kan, något förenklat, få tillbaka din SGI om du återgår i tjänst och kan förväntas vara i tjänst i den omfattningen under de följande sex månaderna. Försäkringskassan gör en samlad bedömning av ”avsikten” och möjligheten att gå i tjänst och vara i arbete. Visar det sig att du inte är i skick att arbeta kan det bli ett nej till att återställa SGI:n.

Föräldraledig på heltid

Förskola - övrigt

Dags för en längre ledighet?

Förbered dig genom att följa våra checklistor inför, under och efter din föräldraledighet. 

Frågor & svar