Din arbetstid som lärare på universitet eller högskola

Många universitetslärare och forskare jobbar för mycket. Mängden undervisning har ökat, liksom antalet administrativa uppgifter. Men lagen är tydlig: Ditt arbete ska rymmas inom arbetstiden.

Högskola - övrigt

Undervisningsuppdraget blir större och större. Tiden för forskning och kompetensutveckling mindre och mindre. Men du precis som alla andra arbetstagare ska ha en arbetsdag som ska gå ihop, där alla dina arbetsuppgifter ryms inom arbetstiden. 

Så säger avtalet om arbetstid

Din årsarbetstid är mellan 1 700 och 1 756 timmar, beroende på din ålder. Hur arbetstiden ska fördelas under året framgår i det lokala avtal som gäller på just ditt lärosäte. Planeringen av din årsarbetstid ska ske i samråd mellan dig och din chef.

Hur får jag ett hållbart schema?

Hur arbetstiden ska fördelas under året framgår i det lokala avtal som gäller på just ditt lärosäte. Inför varje verksamhetsår ska en tjänsteplanering göras, i samverkan mellan arbetsgivare och fackliga representanter.

Planeringen av din årsarbetstid ska ske i samråd mellan dig och din chef. Får du inte schemat att gå ihop, prata med din chef. Om ni inte kommer fram till en lösning, kontakta ditt lokala ombud. 

Jag hinner inte med min forskning, hur kan jag göra?

Forskning ska ingå i anställningen, och omfattningen framgå av ditt lokala avtal eller ditt anställningsavtal. Ofta är det 10-20 procent av din tjänst.

Om du upplever att tiden inte räcker till ska du prata med din chef. Om ni inte kommer fram till en lösning, ta kontakt med ditt lokala ombud. 

Finns ett tak för mängden undervisning jag som jobbar på universitet och högskola ska ha?

Det finns inget fastställt tak i för antal timmar du får undervisa i det centrala kollektivavtalet. I vissa lokala kollektivavtal kan det finnas så kallade undervisningsfaktorer som garanterar en viss mängd planering och för- och efterarbete i förhållande till undervisningstiden. 

Kan jag få ersättning om jag jobbar övertid?

Om din chef beordrar dig att arbeta utöver dina schemalagda timmar (eller om du och din chef kommer överens om det), har du rätt till övertidsersättning, i första hand i form av lön.

Om du i stället vill ha ersättningen i form av ledighet kan du och din chef komma överens om det. Ersättning för övertidsarbete framgår av kollektivavtalet. 

Det här driver Sveriges Lärare

Det ska vara attraktivt att bli och vara lärare på universitet och högskola. Lönerna behöver bli högre och arbetsbelastningen lägre. 

För många lärare är det både en hög arbetsbelastning generellt och extrema toppar, med stora studentgrupper.

Sveriges Lärare vill se lösningar på varje lärosäte för att hålla arbetsbelastningen på en godtagbar nivå. Det är uppenbart att vi inte kan fortsätta som idag.

 

Råd och stöd

Högskola - övrigt

Allt för dig som är lärare på universitet

Du ska ha en bra arbetssituation och tid för din forskning. Vi finns här för dig när du behöver det, och här har vi samlat inspiration, råd och stöd särskilt för dig.

Frågor & svar