Hoppa till sidans innehåll Hoppa till sidans huvudnavigering

Gå till startsidan

Få koll på ditt schema och din arbetstid

Täby Enskilda Gymnasium TEG.

Denna checklista i nio steg ger dig koll på din arbetstid och kan vara ett stöd när du sätter gränser för dig själv. Du får också ett konkret underlag för samtal med din chef om ditt uppdrag, dina förutsättningar, din arbetsmiljö, din arbetstid och din arbetsinsats.

Ett väl genomtänkt arbetstidsschema är en förutsättning för att du ska kunna göra ett bra jobb och samtidigt må bra själv. Många lärare har scheman med stora brister, vilket kan få negativa konsekvenser under hela läsåret. Vanliga fel är att det saknas:

  • tid för pauser och 30 minuters rast
  • tillräcklig ställtid och
  • tid avsatt för kända arbetstoppar under året (som nationella prov).

9 steg för schemakoll

Du kan följa stegen och ta hjälp av vårt verktyg Schemakollen samtidigt, alternativt använda papper och penna. Verktyget hittar du i steg 1.

Alla vinner på en bra arbetsmiljö

Om du och din rektor inte kommer fram till ett schema som håller måttet, prata med ditt ombud eller skyddsombud. Alla scheman bör riskbedömas och samverkas/förhandlas innan de fastställs. 

Att ”ställa upp” vid enstaka tillfällen kan kännas bra men på sikt riskerar det gå ut över din hälsa och verksamhetens kvalitet. Om du och mår bra och kan ge en bra undervisning så mår även eleverna bra. 

Arbetsgivaren är ansvarig  

Det är din arbetsgivare som är ansvarig för både förutsättningar och arbetsmiljö. Därför är det viktigt att din arbetsgivare tar ansvar för det arbetstidsschema du arbetar efter. 

Arbetsgivaren ska se till att de arbetsuppgifter och befogenheter som tilldelas arbetstagarna inte ger upphov till en ohälsosam arbetsbelastning. Det innebär att resurserna ska anpassas till kraven i arbetet.” 
9 §, Arbetsmiljöverket AFS 2015:4

Andra verktyg

Om du tidigare använt verktygen nedan och vill följa upp det du sparat där, så går det bra. 

"Arbetstidskollen" som Lärarförbundet utvecklat. 

"Arbetstidsverktyget" som Lärarnas Riksförbund utvecklat. 

"Undervisningsschema och arbetstidsschema är inte samma sak. Det är jätteviktigt att raster och ställtid – tid för förflyttning – räknas in."

Maria Jirestedt, grundskollärare och arbetsplatsombud för Sveriges Lärare på Göteborgs högre samskola.

Maria Jirestedt

Grundskollärare

Göteborgs högre samskola

Frågor & svar