Inspiration – skolan möter världen

Här kan du som lärare hitta lektionsidéer och inspiration till din undervisning och för att skapa engagemang kring hållbarhet och internationella frågor.

Vi vet att lärares villkor hänger ihop och är globala. Därför är vi drivande i internationellt arbete.

Detta gör vi

  • Sveriges Lärare har ett stort engagemang för allas rätt till utbildning av god kvalitet och för lärares rätt att organisera sig i starka, oberoende och demokratiska fackliga organisationer både i Sverige och internationellt.
  • Sveriges Lärare vill väcka opinion och sprida kunskap om hållbarhetsfrågor och de globala målen i Agenda 2030, framförallt de som handlar om en god utbildning för alla, jämställdhet och fackliga rättigheter och villkor – mål som även Sveriges regering skrivit under på.
  • Vi är medlemmar i världslärarfacket Education International och partner i ett 20-tal utvecklingsprojekt över världen.

Utbildningar

Hållbar utveckling för förskolan

För dig som jobbar som förskollärare erbjuder Lärarfortbildning en kurs om hållbar utveckling.

Stipendier

Som medlem i Sveriges Lärare kan du söka stipendier för internationellt fackligt utbyte.

Sveriges Lärare och Agenda 2030

Sveriges Lärare jobbar för att uppfylla Agenda 2030 tillsammans med lärare i Sverige och världen.

Mer internationell inspiration

UHR:s verksamhet Den globala skolan har mycket information om hur internationella utbyten kan färgas av en eller flera hållbarhetsfrågor.

Engagera dig

Ditt engagemang i internationella frågor är oerhört viktigt. I Sveriges Lärare kan vi hjälpa dig att utveckla det.

Så är läget i världen

Fackföreningsinternationalen ITUC ger ut årliga rapporter över situationen för arbetstagare och fackligt aktiva. I Sverige är det Union To Union, vår gemensamma biståndsorganisation, som sammanställer materialet på svenska.

Global Action Week

Global Action Week (GAW) är en global kampanj som uppmärksammar FN:s fjärde globala mål om god utbildning för alla och lärares betydelse. Den äger rum under sista veckan i april varje år.

Frågor & svar