Hoppa till sidans innehåll Hoppa till sidans huvudnavigering

Hygien och smitta

God hygien och ventilation är grundläggande för att förebygga smitta och undvika att sprida smitta vidare. Erfarenheter och rutiner från Covid 19 ska vi behålla även när vi inte har en pandemi.

Det finns stora vinster med att hålla tillbaka andra smittor som exempelvis vinterkräksjuka och influensa.

Del i det systematiska arbetsmiljöarbetet

Personal och elever i skolan arbetar nära andra människor och det finns alltid en viss risk att utsättas för olika smittor. Därför är det viktigt att aktivt arbeta med att förhindra smittspridning och skapa en hälsosam arbetsmiljö i skolan.

Precis som för andra arbetsmiljörisker ska arbetsgivare regelbundet undersöka och bedöma riskerna på arbetsplatsen för att sedan vidta åtgärder, följa upp och kontrollera åtgärderna. 

Arbetsmiljöverkets förslag på åtgärder i skolan för att minska risk för smittspridning

 • Vidta tekniska och organisatoriska åtgärder för att minska smittspridning.
 • Se till att det finns tvål, pappershanddukar och handsprit på flera ställen i skolan.
 • Information till personal och elever hur de ska agera om de börjar känna sig sjuka under dagen i skolan.
 • Säkerställ att alla lokaler städas ordentligt. Beröringsytor såsom handtag, strömbrytare, tangentbord eller läsplattor rengörs ofta.
 • Bedriv aktiviteter utomhus när det är möjligt.
 • Informera personal, elever och vårdnadshavare om vilka åtgärder som vidtas för att minska smittspridning.
 • Ge personalen tid för planering så att de kan anpassa lektioner och aktiviteter för att minska smittspridning.
 • Erbjud stöd till personal och elever som är oroliga.
 • Anpassa arbetet för personal i riskgrupper om möjligt.
 • Se till att personalen vid behov har möjlighet att hålla avstånd till andra.
 • Dela upp eleverna i mindre arbetsgrupper och öka avståndet i klassrummet vid behov.

Hos Arbetsmiljöverket kan du läsa om hur vi förebygger smittspridning i skolan. 

Planering av nya lokaler

Det kommer bli viktigt när nya lokaler planeras att ta med risker för smitta. Det kan handla om att undvika genomgångsrum, att planera för hur hämtning och lämning på förskola och fritids ska göras, möjligheter till handtvätt och ett ännu större fokus på minskad trängsel och god ventilation

I Boverkets nya vägledning, som är under framtagande, ”att utveckla förskolors och skolors fysiska miljö”, berörs detta:

"Byggnaden och utemiljön behöver planeras, byggas och förvaltas som en helhet där olika delar påverkar och kompletterar varandra. Utomhusmiljöernas betydelse för den pedagogiska verksamheten, liksom som den primära kontaktytan mellan föräldrar och personal, har förstärkts efter coronapandemins utbrott under vintern 2020.

Det finns all anledning att gestalta den fysiska miljön i förskolor och skolor för att kunna hantera liknande scenarier på ett välfungerande och smittsäkert sätt i framtiden. Även här spelar storleken roll – en rymlig miljö gör det lättare att undvika trängsel och att skapa platser för en mångfald av aktiviteter i såväl solljus som skugga."

Gravida

Graviditet och Covid-19

Gravida som får Covid-19 efter graviditetsvecka 20 har enligt Socialstyrelsen en förhöjd risk att föda för tidigt. Det krävs individuella anpassningar av arbetsmiljön för dig som är gravid.

Frågor & svar