För stressad? Så kan du ta hjälp!

Du som lärare eller studie- och yrkesvägledare har rätt att känna att du har balans mellan förutsättningar och uppdrag. Signalera till chefen om du inte har det.

Du har rätt att må bra på jobbet och om du upplever att det är för stressigt behöver din arbetssituation förändras. Du är säkert långt ifrån ensam på arbetsplatsen om att ha det så här. Det är viktigt att göra förändringar innan du eller någon kollega blir sjuk av jobbet.

När du känner dig stressad

Följ våra steg:

1. Ta reda på din stressnivå

Du kan behöva stöd att formulera och synliggöra hur du mår. Använd till exempel stressmätningsverktyget Stress och balans.

2. Signalera till din chef

Din chef har ansvar för din arbetsmiljö. Det är inte självklart att chefen ser allt som händer och vet hur du mår. Därför är det viktigt att du signalerar att du känner dig stressad. 

Boka ett möte med chefen och gå igenom din arbetssituation och hur du kan få rätt stöd. 

  • Har du för mycket att göra kan ni tillsammans peka ut vilka arbetsuppgifter du behöver prioritera och vilka du kan minska ner på eller ta bort. 
  • Du kanske behöver handledning från en lärarkollega eller någon annan profession för att kunna utföra vissa arbetsuppgifter. 
  • Ni kan behöva tydliggöra roller, befogenheter eller uppdrag. 
  • Du kan även få träffa en psykolog genom företagshälsovården. 

3. Lyft blicken 

Hur du mår på jobbet beror på flera faktorer som inte har med dig personligen att göra. Stress kan bero på allt från hur mycket du har att göra till hur ni har organiserat arbetet och hur ni bemöter varandra.

Lösningarna hittar ni ofta gemensamt på arbetsplatsen. Verktyget Stressdialogen hjälper er att komma igång med att förbättra arbetsmiljön. 

Arbetsplatsträffen är viktig!

Arbetsplatsträffen är ett forum för dialog i arbetsmiljöfrågor. Det ger även rektor och skyddsombud bättre underlag för att till exempel kunna lyfta arbetsmiljöproblemet i organisationen.

 

Checklista

Grundskola - porträtt

Signalerna att ha koll på

Alltför många lärare blir sjukskrivna på grund av stress. Se varningssignalerna i tid med hjälp av vår checklista.

Forskning

Förskola - övrigt

Då är du på en bra arbetsplats

Är din arbetsplats transparent och rättvis? Finns möjligheter att utvecklas? Läs om vad som kännetecknar en arbetsplats med bra arbetsmiljö och låga sjuktal.

Frågor & svar