Övertid för lärare

Om din arbetsgivare beordrar dig att arbeta övertid är du normalt tvungen att göra det och ska enligt kollektivavtal ha särskild ersättning för det.

Arbete utöver ordinarie arbetstid är övertid. När du som är lärare ska jobba övertid ska den vara beordrad eller godkänd av närmaste chef. Red ut att övertiden är beordrad eller godkänd av närmaste chef - i förväg!

Övertid ska inte vara planerad

Övertid är avsedd för oförutsedda situationer och verksamheten ska alltså inte planeras så att det blir nödvändigt med övertid.

För att kunna avgöra när övertid uppstått, är det viktigt att din ordinarie arbetstid finns utlagd i ett schema.

Har du koll på din arbetstid så att du inte jobbar för mycket? Du som är medlem kan använda Schemakollen för att planera så att du inte arbetar för många timmar.

Kollektivavtal ger extra ersättning

Övertid ska – utom i undantagsfall – vara beordrad i förväg. Oavsett om din chef uttryckligen beordrar, eller på något annat sätt uttrycker behovet av övertidsarbete, ska du ersättas enligt kollektivavtal.  

I Sveriges Lärares samtliga kollektivavtal finns regler om övertidsersättning, både i form av ledig tid och pengar. Exakt ersättning hittar du i det kollektivavtal som gäller dig, men ersättningen är alltid högre än en vanlig timlön. 

Om du och arbetsgivaren är överens kan du i stället kompenseras i form av ledighet. Varken arbetsgivaren eller du kan ensidigt besluta att kompensationen ska ske med ledighet.

Övertid för heltidsanställda 

Övertidstimmar som ligger i direkt anslutning till din ordinarie arbetstid kallas vanligtvis enkel övertid. En timmes enkel övertid ger ofta 180 % av timlönen (eller 1,5 timmes ledighet). 

Övertidsarbete på exempelvis fridagar eller helger kallas kvalificerad övertid. En timmes kvalificerad övertid ger ofta 240 % av timlönen (eller 2 timmars ledighet). 

Övertid för deltidsanställda

Om du jobbar deltid brukar den extra tiden du arbetar, upp till heltidsmåttet, kallas för fyllnadstid eller mertid. En sådan timme ger ofta 120 % av timlönen (eller en timmes ledighet). När heltidsmåttet passerats gäller samma ersättningar som för heltidsanställda. 

Guide

Högskola - övrigt

Många svar finns i ditt avtal

Dina rättigheter och skyldigheter på jobbet – om arbetstid, arbetsmiljö med mera – regleras genom olika avtal och lagar. Kollektivavtalet styr det mesta i din anställning och ger bättre villkor än om bara lagen gäller. 

Så säger lagen

Förskola - övrigt

Du har rätt till rast och paus

Tid för återhämtning och reflektion är särskilt viktigt för dig som arbetar med människor. Det vet vi ju om, men ändå blir det inte alltid av. Tar du rast varje dag?

Schemakollen

Förskola - porträtt

Följer ditt schema avtalet?

Använd schemakollen och få syn på om alla arbetsuppgifter ryms inom arbetstiden. Prata med din chef om något inte är som det ska.

Frågor & svar