Temperatur

Det finns inga exakta gränser för hur varmt eller kallt det får vara på arbetsplatsen, men det finns riktmärken.

Vid för hög eller låg temperatur försämras koncentration och uppmärksamhet, vilket ökar risken för arbetsolyckor och ohälsa. Obehag och bristande komfort ger sämre arbetsförmåga. 

Vi människor reagerar heller inte likadant på samma temperaturer, utan hänsyn måste tas till individen. Vad som är acceptabel temperatur avgörs också av vilken verksamhet som bedrivs. 

Under vintertid  

Vid stillasittande arbete inomhus behöver temperaturen vara mellan 20 och 24 grader. Om det är kallare än så och muskler och leder kyls ner, ökar risken för belastningsskador i exempelvis nacke och axlar. 

En småbarnsavdelning kan inte ha kallare än den rekommenderade temperaturen för någon längre stund, medan det finns större acceptans för en lägre temperatur i till exempel en idrottssal. 

Det är arbetsgivarens ansvar att, i samverkan med skyddsombudet, undersöka och riskbedöma om det är för kallt i lokalen. Om till exempel en värmepanna gått sönder och det är 10 grader i en förskolelokal kan det innebära att verksamheten måste stänga.  

Under sommartid 

Vid stillasittande arbete inomhus ska temperaturen vara mellan 20 och 26 grader. Om det är varmare än så ska arbetsgivaren undersöka (mäta temperaturen, prata med medarbetarna) och därefter riskbedöma situationen i samverkan med skyddsombudet. 

Riktlinjerna

Riktlinjerna finns i Arbetsmiljöverkets föreskrift "Arbetsplatsens utformning". Arbetsmiljöverket har även ytterligare information om du vill fördjupa dig. 

Checklista

Gymnasieskola - gruppbild

Har ni problem med arbetsmiljön på skolan?

Vi går igenom hur du och dina kollegor kan agera om ni är drabbade av arbetsmiljöproblem. Följ vår checklista steg för steg.

Frågor & svar