Hoppa till sidans innehåll Hoppa till sidans huvudnavigering

Temperatur

Det finns inga exakta gränser för hur varmt eller kallt det får vara på arbetsplatsen, men det finns vissa riktmärken.

Vid för hög eller låg temperatur försämras koncentration och uppmärksamhet, vilket ökar risken för arbetsolyckor och ohälsa. Obehag och bristande komfort ger sämre arbetsförmåga. Vi människor reagerar heller inte likadant på samma temperaturer, utan hänsyn måste tas till individen.

Vid stillasittande arbete inomhus behöver temperaturen vara runt 20-24 grader. Om det är kallare än så och muskler och leder kyls ner, ökar risken för belastningsskador i exempelvis nacke och axlar.

Hur varmt får det vara inomhus?

Om värmen inomhus överstiger 20-24 grader sommartid vid stillasittande arbete, ska arbetsgivaren undersöka (mäta temperaturen, prata med medarbetarna) och därefter riskbedöma situationen i samverkan med skyddsombudet.

Eftersom ventilationssystemen i vårt land inte är gjorda för att klara höga utomhustemperaturer så är praxis att det är ok med högre inomhustemperaturer under kortare perioder.

Det innebär inte att arbetsgivaren slipper försöka åtgärda problem med värme, utan fortsatt måste ventilationen ses över så att den fungerar som den ska. Det kan även behöva sättas in fläktar och säkerställas att det finns tillgång till vätska.

Hur kallt får det vara inomhus?

På samma sätt måste arbetsgivaren undersöka och riskbedöma om det är för kallt i lokalen. Om till exempel en värmepanna gått sönder och det är 10 grader i en förskolelokal kan det innebära att verksamheten måste stänga.

Vad som är acceptabel temperatur avgörs av vilken verksamhet som bedrivs. En småbarnsavdelning kan inte ha kallare än de rekommenderade temperaturen för någon längre stund medan det finns större acceptans för en lägre temperatur i till exempel en idrottssal.

Riktlinjerna

Riktlinjerna finns i Arbetsmiljöverkets föreskrift "Arbetsplatsens utformning". Arbetsmiljöverket har även ytterligare information om du vill fördjupa dig. 

Checklista

Gymnasieskola - gruppbild

Har ni problem med arbetsmiljön på skolan?

Vi igenom hur du och dina kollegor kan agera om ni är drabbade av arbetsmiljöproblem. Följ vår checklista steg för steg.

Frågor & svar