Arbetsgivaralliansen TRIA

Arbetsgivare inom TRIA följer nu kollektivavtalet Skola/utbildning.

Från och med 2023-05-01 följer skolor och förskolor som tillhör TRIA kollektivavtalet ”Skola/utbildning”, som tecknas av Sveriges Lärare och Arbetsgivaralliansen. Tidigare har TRIA haft ett eget kollektivavtal. Detta innebär:

  • att alla medarbetare byter pensionsplan till ITP (från SAF-LO). Den extra avsättningen om 0,5 procentenheter fortsätter att sättas av. Du bör ha fått ett brev från Collectum om att du anslutits till ITP. Du som är sjukskriven fortsätter att omfattas av pensionsplan SAF-LO tills du är fullt arbetsför.
  • ingen förändring av de särskilda reglerna om arbetstid för lärare med ferietjänst. Det är alltså även fortsatt 400 timmar av årsarbetstiden som är förtroendearbetstid.

Läs om kollektivavtalet

Frågor & svar