Behöver jag visa utdrag ur belastningsregistret?

Innan du anställs som lärare eller påbörjar din verksamhetsförlagda utbildning är arbetsgivaren skyldig att be dig visa utdrag ur polisens belastningsregister.

Det är ett lagstadgat krav

Skyldigheten gäller oavsett om verksamheten bedrivs av offentlig eller enskild huvudman. Kravet på registerkontroll är lagstadgad i skollagen eller lagen om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn. Syftet är att förhindra att barn utsätts för övergrepp. Bestämmelser finns även i lagen om belastningsregister.

Om du inte har visat ett registerutdrag får arbetsgivaren inte anställa dig, anlita dig eller bereda dig plats på den verksamhetsförlagda utbildningen.

Så begär du ett registerutdrag

Ansökan om registerutdrag görs via polisens e-tjänst eller på en blankett som du skriver ut eller hämtar från din lokala polismyndighet. Ett utdrag kan användas under ett år från dess utfärdande.

Det tar normalt ungefär två veckor att få utdraget.

Det här visar registerutdraget

Registerutdraget visar om du är dömd för sexualbrott, mord, dråp, grov misshandel, människorov, grovt rån eller barnpornografibrott.

Om påföljden samtidigt även avser annan brottslighet än ovanstående ska även det brottet visas oavsett vilken brottslighet det är fråga om. Om den arbetssökande är medborgare i ett annat EU-land ska polisen hämta in uppgifter som finns i kriminalregistret i det andra landet.

Efter att arbetsgivaren har kontrollerat utdraget har du rätt, om du begär det, att få originalhandlingen tillbaka.

Vid andra tillfällen

Arbetsgivaren har inte rätt att begära att få se utdrag ur belastningsregistret i andra fall än när det krävs enligt lagen om registerkontroll. Om en arbetsgivare begär att få se ett mer omfattande registerutdrag eller i andra fall, ta kontakt med Sveriges Lärare.

Tips

Grundskola - porträtt

Så lyckas du på anställningsintervjun

Vi listar frågorna som kan dyka upp på anställningsintervjun. Förbered dig genom att fundera på vad du skulle svara.

Anställningsavtalet

Gymnasieskola - övrigt

3 tips innan du skriver på

När du och arbetsgivaren kommer överens om din anställning ingår ni ett avtal – anställningsavtalet. Vi går igenom vad som är bra att veta när du förhandlar din anställning och vad som ska stå i själva avtalet.

För dig som är nyexad

Gymnasieskola - porträtt

Stöd på första jobbet

Vi vill att du ska få bästa tänkbara start på ditt lärarliv. Därför har vi ett unikt erbjudande för dig som snart tar examen. Om du är studentmedlem i Sveriges Lärare när du tar examen sparar du 980 kronor på medlemsavgiften första sex månaderna som nyexaminerad lärare.

Frågor & svar