Pedagogisk lunch

Som lärare ska du inte betala för maten vid pedagogisk lunch och ingen förmånsbeskattning ska ske.

Högskola - porträtt

Skolmåltiden är en viktig del av skolans fysiska och psykosociala arbetsmiljö. Bra måltidsmiljöer skapas genom att exempelvis lämplig schemaläggning, trivsam fysisk måltidsmiljö, låg ljudnivå, ett bra bemötande och en trygg stämning i skolrestaurangen. Måltiden kan vara en viktig arena i värdegrundsarbetet och skolans arbete mot kränkande behandling.

Detta skriver Skolverket och Livsmedelsverket i Skolmåltiden – en viktig del av en bra skola.

Pedagogisk lunch innebär att du som lärare har som arbetsuppgift att äta tillsammans med barn eller elever, som du samtidigt har tillsynsansvar för. Detta är vanligast inom förskola och grundskola. Arbetsgivaren bestämmer hur många lärare som behövs till den pedagogiska lunchen.

Lärare ska inte betala för att arbeta

Den pedagogiska lunchen är alltså arbetstid och maten är en förutsättning för att utföra arbetsuppgiften. Du som lärare kan vara skyldig att ha tillsyn under måltiden, men det innebär inte att du måste äta pedagogisk lunch. Du kan neka till att betala samt att äta maten, och endast utföra de övriga arbetsuppgifterna som oftast handlar om tillsyn snarare än lärande. 

Väljer du att ha med dig egen mat ska du äta den i personalutrymmet. Om fler lärare ska äta i personalutrymmet ställer det högre krav på utrustning och plats.  

Ingen förmånsbeskattning

Skatteverket är tydlig i sin rättsliga vägledning med att pedagogisk måltid inte ska förmånsbeskattas: "Förmån av fri eller subventionerad måltid för lärare eller annan personal vid grundskola, förskola, daghem och fritidshem är av hävd skattefri. Detta förutsätter att personalen har tillsynsskyldighet vid måltiden eller motsvarande ansvar för barn under skolmåltider och andra s.k. pedagogiska måltider."

Du har rätt till rast

Den pedagogiska lunchen ryms inom din arbetstid och ska inte förväxlas med din rätt till rast.

Så säger lagen

Gymnasieskola - övrigt

Du har rätt till rast och paus

Tid för återhämtning och reflektion är särskilt viktigt för dig som arbetar med människor. Det vet vi ju om, men ändå blir det inte alltid av. Tar du rast varje dag?

Frågor & svar