För dig som är speciallärare eller specialpedagog

Som speciallärare eller specialpedagog har du ett oerhört viktigt uppdrag. Här har vi samlat information och råd som kan vara ett stöd i din yrkesroll.

Sveriges Lärare jobbar för att du ska ha goda villkor och rätt förutsättningar i din roll. Det ska vara lärarkårens professionella bedömningar av undervisnings- och stödbehov som ska avgöra hur stödarbetet ser ut.

Intresseförening

Inom Sveriges Lärare finns ”Intresseföreningen för speciallärare och specialpedagoger”. De har till uppdrag att stärka yrkesidentiteten inom förbundet.

Sammankallande i intresseföreningen är Alicia Eriksson, alicia.eriksson@fvsverigeslarare.se

Ledamöter

Alicia Eriksson, Karlskoga
Evelina Karvonen, Örebro
Helen Nilsson, Halmstad
Helena Norén, Uppsala
Maria Johanna Burström, Umeå
Sofia Sköld Lawner, Karlstad
Tord Söderqvist, Västerås

Lönestatistik

Grundskola - övrigt

Se hur du ligger till

Har jag rätt lön? Vad kan jag tjäna om jag börjar jobba i en annan kommun? Jämför i vårt verktyg Min lön där vi samlat marknadens bästa lönestatistik.

Specialpedagogiskt perspektiv

Högskola - övrigt

En inkluderande lärmiljö

Så många elever som möjligt ska kunna följa med i den reguljära undervisningen. Det är därför viktigt att skolor tar ett sammanhållet ansvar för inkluderande lärmiljöer och att lärare som grund i sitt arbete har ett inkluderande förhållningssätt. 

Vår förening för dig

Gymnasieskola - övrigt

Är du anställd av Specialpedagogiska skolmyndigheten?

Vi har en förening som arbetar särskilt för dig som är anställd på SPSM. Föreningen har utbildade och engagerade förhandlande ombud som finns där för dig. 

Fördjupning och nyheter

Ämnestidning

Din tidning: Specialpedagogik

Fem gånger per år ger vi ut tidningen Specialpedagogik med fördjupningar och nyheter särskilt för dig. Som medlem har du rabatt och får dessutom ett nyhetsbrev varannan vecka. 

Aktuellt från Specialpedagogik

Tidningen Specialpedagogik erbjuder fördjupning för specialpedagoger och speciallärare. Medlemmar har ca 25 procent rabatt på en prenumeration.

Läs mer om tidningen

Nordisk samverkan

Gymnasieskola - övrigt

Nordiska förbundet för specialpedagogik

Tillsammans med andra länder i Norden delar vi kunskap och erfarenheter för att bättre kunna påverka i frågor som rör specialpedagogik. 

Medlemsförmån

Grundskola - övrigt

Experthjälp när du behöver det

En av dina medlemsförmåner är att du har tillgång till experter som svarar på det mesta som rör dina rättigheter på jobbet. Välkommen att höra av dig till oss! 

Frågor & svar