Nyfiken på att bli ombud på din arbetsplats?

Som arbetsplatsombud eller skyddsombud har du ett viktigt och utvecklande uppdrag – att representera och företräda medlemmarna, dina kollegor.

Gymnasieskola - övrigt

Arbetsplatsombudets viktiga uppdrag 

Ombud

Anmäl intresse för att bli ombud

Är du nyfiken och vill veta mer om vad det innebär att vara ombud?

Skicka in en intresseanmälan! Eller ta reda på mer om uppdraget  i vårt webbinarium.

Som arbetsplatsombud får du en unik inblick i hur arbetsplatsen styrs. Uppdraget ger dig och Sveriges Lärare en möjlighet att påverka utvecklingen och bevaka att lagar och avtal följs. I uppdraget ingår bland annat att:

  • Fånga medlemmarnas engagemang, så att ni tillsammans kan göra skillnad i för er viktiga frågor på arbetsplatsen.
  • Representera medlemmarna i förhandlingar eller samverkan om det finns lokalt samverkansavtal.
  • Delta i möten med arbetsgivaren så att Sveriges Lärare får information om verksamheten.

Skyddsombud med fokus på arbetsmiljö

Skyddsombudet är din och kollegornas röst i frågor om arbetsmiljö. Är ni minst fem anställda ska det finnas skyddsombud på arbetsplatsen. Skyddsombud utses av medlemmar i Sveriges Lärare om det finns kollektivavtal. Saknas kollektivavtal utses skyddsombud av arbetstagarna. Läs mer om skyddsombudets uppdrag.

Utvecklas i rollen som ombud

För att du snabbt ska komma in i rollen erbjuds du en grundläggande ombudsutbildning. Efter genomförd utbildning kan du ta del av olika former av fortbildningstillfällen. I alla dessa sammanhang möter du ombud som du kan utbyta erfarenheter med.

Läs mer om det fackliga arbetet på arbetsplatsen, arbetsplatsråd, årligt medlemsmöte och gemensam arbetsplats.

Intresserad? Gör så här!

Att vara arbetsplatsombud och/eller skyddsombud är ett fackligt förtroendeuppdrag. Medlemmarna på arbetsplatsen väljer ombud på ett årligt medlemsmöte.

Är du intresserad är du välkommen att anmäla ditt intresse här. Du kan också anmäla dig till vårt webbinarium så får du veta mer om hur det är att vara ombud.

Mer läsning

Hanna Meijer Holmqvist & Catarina Gehlin

Ombud – med rätt att påverka

Hur mycket kan du påverka på din arbetsplats? Kanske mer än du tror. Som ombud får du en unik inblick i beslutsprocesserna och kan bidra till förbättringar på jobbet.

Ny som ombud

Gymnasieskola - porträtt

Vald till ombud av dina kollegor?

Har du blivit vald till arbetsplatsombud eller skyddsombud på din arbetsplats? Grattis till ditt nya viktiga uppdrag – att representera och företräda dina kollegor. Nu behöver du bara anmäla ditt uppdrag till oss.

Checklistor och stöd

Grundskola - porträtt

Din viktiga roll som skyddsombud

Du som är skyddsombud har rättigheter utöver det vanliga och kan kräva åtgärder med stöd av lagen. Läs mer om skyddsrond, riskbedömning och hur du kan eskalera en fråga.

"Ett av mina viktigaste uppdrag är att vara tillgänglig för medlemmarna. De ska känna att jag finns där för dom och kan förvalta ett förtroende."
Olle Linton Gymnasielärare och ombud, Östra Real, Stockholm.
Olle Linton
Frågor & svar