7 värdefulla tips inför lönesamtalet 

Preppa med Sveriges Lärare och öka möjligheterna att förstå och höja lönen. Här är våra sju viktigaste tips inför lönesamtalet. Viktigast av allt: Var förberedd.  

1. Beskriv dina uppdrag, ansvar och arbetsinsatser  

Ta utgångspunkt i ditt uppdrag, verksamhetens mål och lönekriterier för att på ett konkret sätt beskriva vad och hur du gjort för att bidra till verksamheten. 

Medlemsförmån

Få koll på löneläget

Medlem? Du har full tillgång till vår uppskattade lönestatistik i Min lön. Inte medlem? Prova på Min lön gratis i 10 dagar.

2. Kolla lönestatistiken

I verktyget Min lön finns den bästa lönestatistiken för lärare. Du som medlem kan du se din löneutveckling och hur du ligger till lönemässigt jämfört med andra i samma yrkesgrupp.

3. Formulera frågor, mål och förslag 

Skriv ner sådant som du vill samtala med din chef om kring lönen, exempelvis vilken lönenivå du siktar på inom några år och samtala om vad som konkret krävs från dig för att nå dit. 

4. Testa dina argument

Gör ett genrep, gärna med någon du litar på. Som medlem kan du också få personlig lönecoachning.

5. Lyssna, prata, sammanfatta och anteckna 

Din chef ska kunna motivera din lön och tala om hur du rent konkret ska kunna höja din lön till den nivå du siktar på. I samtalet om din lön och dina förutsättningar är det lika viktigt att lyssna som att prata. Kolla att ni pratat om det du ville ta upp i mötet.

6. Följ upp

Uppdrag, mål och förutsättningar behöver ni tillsammans följa upp och utvärdera under året. Funkar allt som förväntat? Behöver något ändras?

7. Tänk långsiktigt

Även om du är förberedd med goda argument möter du kanske en chef som inte kan möta upp med tillräckligt stora förändringar av din lön vid det första tillfället. Det ni pratar om har betydelse för nästa lönesamtal och din framtida löneutveckling. Om du är tydlig och konkret med vad du förväntar dig behöver din chef vara mer tydlig och konkret nästa gång.

Fördjupning

Gymnasieskola - övrigt

Så kan du maxa lönesamtalet

Dags för årets lönesamtal? Skaffa dig en plan på kort och lång sikt. Förbered dig genom att följa våra checklistor inför, under och efter. 

Medlemsförmån

Grundskola - övrigt

Personlig lönecoachning

Vill du ha stöd inför ditt lönesamtal? Ska du byta jobb och funderar på vad du bör tänka på? Som medlem kan du ta en personlig lönecoachning.

Lönestatistik

Högskola - porträtt

Se hur du ligger till

Har jag rätt lön? Vad kan jag tjäna om jag börjar jobba i en annan kommun? Jämför i vårt verktyg Min lön där vi samlat marknadens bästa lönestatistik.

Frågor & svar